Her er taleopptak fra konferansen med Sharon Stone i Drammen oktober 2022.