Pure prophetic - Profetisk mønstring kaller på de i vårt land som fornemmer at de har/ eller søker de profetiske nytestamentlige nådegaver, eller som er kallet inn i en profetisk apostolisk tjeneste. Apostlene Tom og Jane Hamon har en sterk internasjonal apostolisk, profetisk tjeneste, gjennom Christian International, Santa Rosa, FL, USA og har vært med oss i Brølende lam i mange år.    

Denne mønstringen fokuserer på det å krysse over og komme opp til et nytt nivå på det åndelige plan for innflytelse og gjennombrudd for dine bønner og proklamasjoner.

Dette er tiden av å krysse over og Herren Sebaot vil åpne de doble dørene og sprenge bommer av jern og kobber. Herren vil bane veien for oss for noe helt nytt. De dører han åpner kan ingen lukke og de dører han stenger kan ingen heller lukke.

Sal24:3-10
Hvem får stige opp på Herrens berg? Eller hvem får stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin sjel til løgn og ikke sverget falskt.
Han skal få velsignelsen fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.
Dette er Jakob, slekten av dem som søker ham, som søker ditt ansikt.
Løft portene, dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.
Hvem er denne herlighetens Konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.
Løft hodene, dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.
Hvem er denne herlighetens Konge? Hærskarenes Herre, han er herlighetens Konge!

Sal100:4
Gå inn gjennom hans porter med takkesang og inn i hans forgårder med lovprisning! 

Jes45:1-3
Så sier Herren til sin salvede, til Kyros som jeg holder i høyre hånd, for å legge folkeslagene under ham og løse beltet om livet på konger, for å åpne de doble dørene framfor ham, så portene ikke skal være lukket:
Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil jeg hogge av.
Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som er skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud.

Jes22:22
Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.