Du er her

rapport

Rapport fra Ålesund

Vi hadde fullt hus på de åpne møtene på New Life, mens 20 personer tok del i selve seminaret denne gangen. Vi synes at det er spesielt av vi fyller salen, rundt 60 stykker, uten noe lokal annonsering. Flere vitnet om momentane helbredelser, befrielse og mange ble styrket gjennom den profetiske tjenesten. Det var også oppmuntrende at flere vitnet om hvordan det profetiske ord de fikk for tre og fire år siden hadde gått i oppfyllese for både dem selv, ektefelle og barn.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes