Profetier, drømmer, syner og tydning
21-23 september 2012
Midtjord bydelshus, Storhaug - Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger
fredag 07. sep 2012
Seminaravgift kr 800,-. Etter 7. sept kr 1000,-

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen. I løpet av dette semianret ønsker vi å gå mer i dybden i å høre, tyde og formidle det profetiske budskapet.

Gå til påmelding...

Pastor Per Ivar Winnæss har lang erfaring med å forkynne og å betjene mennesker med Guds forløsning og nåde. Han er bl.a kjent fra programserier på TV Visjon Norge.

Seminarhelgen vil gi deg muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn og lovsang. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag. Seminaret vil også gi deg konkret aktivisering, mer omfattende undervisning og praktiske eksempler for å inspirere deg. 

Kveldsmøtet er åpnent på lørdag, og dette vil vi også ta hensyn til i forkynnelsen og betjeningen. Om du ønsker å begynne å bruke dine nådegaver, eller motta den profetiske nådegaven anbefaler vi deg å delta i seminaret i sin helhet. 

Vi vil også gi muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag.

Fredag:
17:00 Kveldsmat/middag
19:00 Undervisning, seksjon I

Lørdag:
09:00 Frokost
10:00 Bønn og lovsang
11:00 Undervisning, seksjon II
12:00 Undervisning, seksjon III
13:00 Lunsjpause
14:30 Undervisning, seksjon IV
16:30 Aktiveringer
17:15 Middag
19:00 Åpent profetisk møte med forbønn

Søndag:
09:00 Frokost
10:00 Undervisning, seksjon V
11:00 Undervisning, seksjon VI
12:00 Aktiveringer og personlig profetisk forbønn
13:00 Lunsjpause med avslutning

Priser:

Selve seminaret koster kr 800,- ved innbetaling før 1. august. Deretter er prisen 1000,-

Kost og losji tilkommer med kr 1000,-

Det er ingen møteavgift eller påmelding til de åpne kveldsmøtene, men det vil bli tatt opp en kollekt. 

Salg av bøker og profetisk musikk:

Det vil bli mulighet til å kjøpe profetiske bøker og undervisningsmateriell, samt flere av Per Ivar Winnæs betjenende CD-er på stedet. (over 10.000 solgt så lang.)

Påmelding:

Påmelding til Per Ivar Winnæss; 901 22 575 eller info@brolendelam.no

Gå til påmelding...