Sommerskolen 29 juli-3. august 2024
29 juli-3. august 2024
Flesseberg Gård, Øvre Eiker
fredag 31. mai 2024
Deltakeravgift 3.200,-
Helpensjon 3.400,-
Bare måltider 2.300,-
Se nedenfor for innbetalingsdetaljer

Vi har i over 25 år holdt profetiske seminarer og Brølende lam profetskole er 20 år.

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, men ofte ikke finner sin plass i det etablerte. Man har et stort behov for å finne sine likesinnede og derfor er det gledelig å se hvor mange som finner nye venner og møter gamle her på Brølende lam sommerskole.

Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og utrustende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Sommerskolen er så oppmuntrende, hvor vi virkelig opplever et mektig Guds tilstedeværelse gjennom profetisk forbønn, tilbedelse og et sterkt kjærlighetsfellesskap med hverandre.

Bibelen oppmuntrer oss at alle troende kan høre fra Gud og at vi alle kan tale profetisk, 1Kor14:31. Dette innebærer ikke at vi alle er profeter, men at vi kan profetere ut i fra at vi er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave, jfr. Joel3:1, Joh7:38-39 og 1Kor14:1-5

«Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1

Vi tror at mange mennesker har profetiske gaver i sitt liv, som ikke er forløst eller bekreftet. Mangel på kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse av hvordan man lever med en profetisk gave, gjør at mange forakter og neglisjerer disse viktige gaver og tjeneste.

«Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. i en drøm taler jeg til ham» 4Mos 12:6

Vi vil også fokusere på aktiviseringer av gavene gjennom forbønn og legge vinn på å profetere. Disse aktiviseringene er noe av det som frigjør den enkelte og bygger tro til å bruke nådegavene. Allikevel er det viktig for oss at du ikke føler noe press. Du kan gå igjennom denne uken å være en mottager, om du ikke er komfortabel med å selv ta del i aktiviseringene.

Gjennom sommerskolen ser vi at deltagerne også blir kjent med nye søsken i Herren, som har den samme lengselen til å høre Guds røst med større klarhet og få mer innsikt til å formidle Guds tanker og hjerte til andre mennesker eller på markedsplassen. Vi vil denne uken fokusere på den nytestamentlige profetiske gaven, det å høre fra Gud, drømmer, visjoner, tolkning og tydning av bibelske symboler og drømmer. Vi tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere. Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Vi tror at dette også vi skje i våre liv og ikke bare alle andre steder. Profetier, drømmer og visjoner er for i dag og baner veien for noe nytt.

Begrenset antall deltagere, kursavgift og innbetalingsfrister:

Vi tar inn maksimalt 26 deltagere og vi innlosjerer deltagerne i dobbeltrom, om ikke annet er avtalt. Deltageravgiften er på kr3.200 og man innbetaler kr1.500 innen 14 dager etter påmelding, som en aksept på at man tar plassen, og restbeløpet innen 01.06.24. Denne refunderes ikke om du sier fra deg plassen 45 dager før kurset. Selve helpensjon (frokost, lunsj, middag) på kr3.400 innbetales også innen 01.06.24. Ønskes bare måltider koster dette kr2.300

Innbetaling skjer til konto 9230.09.48830. Om ikke vi mottar beløpet innen fristen, vil vi fristille plassen til eventuelt andre deltagere.

Det kan bli noen endringer i programmet da vi også kan legge inn tid til samtalegrupper, aktiviseringer og forbønn etter behov.

Har du noen spørsmål kan du ringe oss på 901 22 575.


Vi håper å se deg på sommerskolen 2024 og vi ser fram til en uke i sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring i et betjenende fellesskap hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Gud velsigne deg!

Program: 

(Det kan bli noen endringer i programmet da vi også kan legge inn tid til samtalegrupper, aktiviseringer og forbønn etter behov.)

Mandag

17:00 -18:00 Registrering og innlosjering
18:00 Middag
19:30 Introduksjon til det nytestamentlige profetiske

Tirsdag

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Profetisk re-start
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 Praktisk undervisning og aktiviseringer
17:00 Middag
19:00 Bønn/lovsang
20:00 Undervisning og forbønn

Onsdag

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Hvordan Gud taler
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 De forskjellige profetiske uttrykksmåter og aktiviseringer
17:00 Middag
19:00 Åpent profetisk møte hvor ukeskoledeltagere deltar i forbønnsteam

Torsdag

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Drømmer og visjoner
13:00 Lunsj
14:00 Pause – skogstur
15:30 Tyding og tolkning av symboler og drømmer, aktiviseringer
17:00 Middag
18:30 Elevene har fellesskap
20:00 Skogstur for de som ønsker

Fredag

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Fallgruver i det profetiske
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 Profetisk profil og karaktertrekk, aktiviseringer
17:00 Middag
18:00 Bønnemøte
19:00 Åpent møte hvor ukeskoledeltagere deltar i forbønnsteam

Lørdag

09:00 Frokost
10:00 Bønn og profetisk betjening
13:00 Lunsj
14:00 Avreise
 


Anbefalt litteratur: Vi vil også anbefale deg å lese pensumbøkene som vi har på grunnkurset på profetskolen Modul I. Dette er frivillig men vil gi deg en solid grunn til å motta undervisningen denne uken. De kan bestilles hos oss og vi kan sende dem til deg. Vi nevner bøkene i prioritert rekkefølge:

Erklæringer for gjennombrudd, Jane Hamon, kr 259

Brølende lam arbeidsmanual profetskolen, kr 250

Bedømme åndeverdenen, Jane Hamon, kr 280

Brølende lam arbeidsmanual befrielse og indre legedom, kr 250

Har du noen spørsmål kan du ringe oss på 901 22 575

Vi ser fram til en uke med rom for utrustning og oppmuntring, i et betjenende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Gud velsigne deg!

For mer informasjon:

Brølende lam profetskoleannonse: https://www.youtube.com/watch?v=ulS_Z7kY9XQ

Jubileumsprogram og klipp fra tidligere deltagere: https://www.youtube.com/watch?v=hFRFoae4bDQ&t=1791s

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side.