Du er her

Profetskolen modul 2: «Fra nytestamentlig profetisk gave til profetisk tjeneste»

Dato: 
15 jan-14 mai 2019 kl14 - 17
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Flesseberg Gård, Øvre Eiker
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Lørdag, 15 desember, 2018
Prisinformasjon: 
Deltakerpris er kr 3.500.
Pris for begge modulene kr 5.800

«Fra nytestamentlig profetisk gave til profetisk tjeneste»

Mange av oss har i mange år hørt fra Herren for andre mennesker gjennom profetisk forbønn. Vi har opplevet at de vi har bedt for har bekreftet de profetiske ordene som vi har gitt og vi har alle vært oppmuntret. Imidlertid er det mer land å innta for at vi i neste fase skal kunne vokse inn i fra å høre Gud og operer i den nytestamentlige profetiske gave til manifestasjonen av det uttalte ordet/profetien.

Vi ønsker derfor å legge et trosgrunnlag for at vi i større grad kan vokse inn i nåden av å se at de ord vi taler faktisk materialiserer seg i den enkeltes liv. Vi mener også at flere profeter lever i sine huler og må komme ut i denne tiden. Vi har forventning at modulen vil modne de som allerede fungerer i nytestamentlig profetisk gave og gi grunnlag for at vi kan se flere komme ut i profetisk tjeneste.

Noen temaer på modulen vil være:

 • Profetene i GT
 • De fire store profetene i GT
 • Elias og døperen Johannes
 • Profettjenesten og forbønnstjenesten
 • Nytestamentlig profetisk tjeneste
 • Qara salvelsen
 • Fra å tale profetisk til å utøve profetisk innflytelse
 • Profetere ut i fra det mål av tro
 • Skjelne det en ser
 • Personlig profeti til profeti over steder og områder
 • Profetenes funksjon i menigheten
 • Hvordan stå i profetisk tjeneste

Vi håper på at du ønsker å være med oss på en av modulene for vinterhalvåret i 2019
 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes