Du er her

Profetskolen «Dere kan alle tale profetisk» - Østfold

Dato: 
Torsdager 1. sept - 1. des 2016 kl 17:30
Sted: 
Bedehuset Hauges Minde, Rolfsøy, Fredrikstad
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Torsdag, 23 juni, 2016

Brølende lam profetskole i Østfold: «Dere kan alle tale profetisk» hver torsdag fra kl 17:30, fra den 1. september -1. desember 2016

Bibelen forteller at alle som tror på Jesus kan høre fra Gud og også kan tale profetisk. Videre forklarer Bibelen at man vokser opp til åndelig modenhet gjennom øvelse og bruk. På Brølende lam profetskole legger vi en bibelsk grunn for å ta imot nådegavene, høre fra Gud og hvorledes formidle profetier.

Hver torsdag kl 17:30-21:30, med oppstart 1. september med avslutning torsdag  den 1. desember 2016: Sted: Hans Nielsen Hauges vei 39, 1661 Rolvsøy, Fredrikstad

Modulen vil inkludere både en teoretisk del og en praktisk rettet del, hvor vi aktiviserer og oppøver de nådegaver hver enkelt har. Det blir også gitt anledning til å evaluere elevens tjenestegjøring.

Tidsplan:

 • 17:30 – 18:15 Bønn/lovsang
 • 18:15 – 19:00 Første leksjon
 • 19:15 – 20:00 Andre leksjon
 • 20:15 – 21:00 Aktivisering
 • 21:00 – 21:30 Kaffepause

Noen temaer på profetskolen:

 • Gjenopprettelsen av den profetiske gaven
 • Dåpen i den hellige ånd
 • Den nytestamentlige profetiske gaven
 • Bibelens befalinger om nådegavene
 • Hvorledes høre fra Gud
 • Det profetiske plan, ulike kanaler og funksjon
 • Logos og Rema - Guds Ord
 • Exousia og Dynamis - Fullmakt og kraft
 • Hvordan Gud taler
 • Hvordan ta imot en profeti
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Forståelsen av tidsperspektiv og åndelige gåter
 • Profetiske handlinger
 • Vokse i det profetiske gjennom karakter og disiplin
 • Å tjene med det profetiske
 • Profetiske fallgruver
 • Negative personlighetstrekk som kan felle en profet
 • Falske profeter og profetier

Hvem kan søke profetskolen?

Alle som er født på ny kan søke profetskolen. Vi anbefaler at om du er under 18 år at du har en attest på at en av dine foresatte vil støtte deg i at du har valgt å søke opptak ved Brølende lam profetskole. Vi vil be over hver enkelt søknad og vil ta opp de som vi opplever skal gå modulen dette semesteret. Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du vil gå på profetskolen og send søknaden til perivar@brolendelam.no  snarest.

Team-turer 2016

Vi planlegger flere team-turer i løpet av høsten og ikke minst noen åpne profetiske møter lørdager, i løpet av høsten, på Hans Nielsen Hauges Minde bedehus.. Datoene på flere av team-turene er ikke klarlagt ennå, men vi håper av vi har noe klart i løpet av juni. Her dekker man måltider og reise selv. Vi kan ta med et begrenset antall elever i team, utover dette må eventuelt elevene dekker overnatting selv. Det kan også bli aktuelt med oppfølgningsturer hvor enkelte av elevene reiser på team på egenhånd.

Priser og svarfrister:

Prisen for modulen er en semesteravgift på kr 3.800, inklusiv kaffepause. Semesteravgiften innbetales innen skolestart, innen den 5. august 2016. Innbetalingen er din bekreftelse på at du tar plassen. Søknader etter 20. juni betaler man et behandlingsgebyr på kr 500. Skolepengene refunderes ikke om du avslutter kurset før tiden, eller om du ombestemmer deg og ikke tar plassen. Kontonummer for innbetalingen er: 9230.09.48830. Din bekreftelse er viktig da vi har bare et begrenset opptak på modulen. Husk at du innen 10. august også sender inn bestilling på de pensumbøkene du ikke har.

Pensumbøker for modulen:

 • Den profetiske tjenesten, Rick Joyner, kr 250
 • Du kan høre fra Gud, Steve Thomson, kr 200
 • Profetisk bønn, Vello Vaim, kr 250
 • Kampen om ditt sinn, Joyce Meyer, kr 260
 • Roten til avvisning, Joyce Meyer, kr 200
 • Hvordan tyde drømmer og syner, Perry Stone, kr 260
 • Brølende lam profetskole manual, kr 200

De bøkene du ikke har av pensumlista, bestilles hos Brølende lam i forbindelse med at du aksepterer din plass på modulen. Bøkene utleveres første dag på profetskolen, eller kan sendes deg innen oppstart, om ønskelig. Husk å sende oss din bestilling i forbindelse med din aksept at du tar plassen. 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes