Profetskolemodul høsten 2021
7. sept - 7. des 2021
Flesseberg Gård, Øvre Eiker
onsdag 01. sep 2021
Modulpris kr 3.500,-
Bankkonto er: 9230.09.48830

Modulen holdes hver tirsdag, fra 7.september til 7. desember, kl18:00 – 21:30 + eventuelt «Bonusmøte» 

Modulen omfatter først en del hvor vi legger en grunn for hvordan vi profeterer, tyder og kan utvikle den nytestamentlige gaven, gjennom en undervisningsbolk og en aktiviseringsbolk. Her vil vi følge den enkelte opp, som føler at de ikke har en ordentlig flyt i Den Hellige Ånd, så de kan vokse i tro og får en mer struktur og flyt i hvordan de kan profetere.

Deretter vil vi fokusere på Qara, slik vi har gått inn i det Hebraiske tiåret som jødene kaller «munnens tiår» er det naturlig at vi fortsetter å bygge opp om at vi kan utvikle og vokse videre i hvorledes vi taler, erklærer det som vår himmelske Fader åpenbarer, slik at det kan bryte igjennom her på jorden, i det naturlige.

Vårt mål med Qara «Spesial Treatment» er også å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Vi tenker også at vi kommer til å se mer av Guds inntreden i våre liv for både velsignelse, helbredelse og utrustning. Dette er en høsttid, utover det vanlige.

Vi ønsker også at flest mulig blir med til BL Expo i Grimstad, den  30-31. august, med møte kl19:00. Dette er ikke obligatorisk, men vi ber deg snarest sende oss en epost om du ønsker dette. Vi kan ordne rimelig overnatting om du blir med fra mandag til onsdag.

Program på Qaramodul:

18:00 Profetisk tilbedelse
18:30 Undervisning
19:15 Fellsesskapsmåltid
19:50 Profetisk tilbedelse
20:20 Qara aktivisering og formidling
21:30 Pause
21:45 Den Hellige Ånds møte (Bonus)

Modulpris kr 3.500 som kan deles opp i tre rater hvor første innbetaling skjer innen 10. august og neste innen 20. september. Tredje innbetaling skjer innen 30. oktober. Bankkonto er: 9230.09.48830

Overnattingsmuligheter om man ønsker å ta del i onsdagens bønnemøte kl09:00. Vi har stor forventing og gleder oss til vi igjen sees.