Du er her

Profetskolemodul høsten 2015

Dato: 
1. september - 1. desember
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Mandag, 10 august, 2015
Prisinformasjon: 
Kursavgift: 2.800,-
Måltider: 700,-

Profetskolemodulen «Oppmuntring og dere kan alle tale profetisk»

Vi ser fram til neste modul av Brølende lam profetskole - ”Oppmuntring og dere kan alle tale profetisk i en og samme modul” for høstsemesteret  2015. Vi inviterer deg som har en lengsel etter videre utrustning i et inkluderende og varmt felleskap, hvor vi legger et bibelsk grunnlag for hvordan vi kan bevege oss i det profetiske.

Denne modulen vil du kunne oppøve dine profetiske gaver og utvikle deg videre i hvordan høre fra himmelen, formidle personlige profetier, hvorledes formidle oppmuntring, trøst og omsorg i en veiledersamtale. Videre vil du i forbindelse med oppmuntringsmøtet kl 19:00 få praktisk trening gjennom profetiske forbønns-team og hvordan du kan bruke profetiske gaver i et møte- situasjon. 

Vi tror at vi skal få et meget spennende semester, med et fokus på den profetiske nytestamentlige gaven, profetisk tjeneste, veiledning og gjenopprettelse, bibelsk bønn og lovsang. Fokuset vil også være å bryte veg for det apostoliske gjennom, sterk og energisk bønn og aktiv ta del i profetisk lovsang og tilbedelse. Vi vektlegger også disiplin, karakter og hva som er våre motiver for at vår tjeneste for Gud skal være et troverdig vitne utad.

Oppstart er tirsdag 25. august 2015, kl. 14:00 – 22:00 og så er det hver tirsdag, med avslutning av modulen den 1. desember 2015.

Modulen vil inkludere både en teoretisk del, hvor vi underviser om profetiske gaver og tjeneste, sjelesorg, veiledning og gjenopprettelse, bønn, lovsang og disiplin/karakterbygging. Vi inkluderer også  den praktisk rettet delen, hvor vi har anledning til å evaluere den enkeltes tjenestegjøring. Ellers vil modulen knyttes opp i mot eventuelle team- turer og konferanser i løpet av halvåret. Dette vil være en fin anledning til videre oppøving av det profetiske, gjennom å betjene andre med de nådegaver som Herren har gitt hver enkelt.

Vi kommer også til å ha flere bønn og fastehelger, som vi vil oppmuntre hver enkelt elev til å delta på, samt profetisk seminar i september med Erling Thu, «De profetiske disipliner» og i oktober med Vello Vaim «Profetisk bønn og Guds rike i dere».

Team-reiser høsten 2015

Vi planlegger profetiske team-turer for høsten 2015. Datoene er ikke klarlagt ennå. Danmark er et av våre hovedsatsningsområde, men også mindre tverrkirkelige fellesskap rundt omkring i vårt eget land, som Stokke i Vestfold, Dilling i Østfold og etter hvert også i Telemark. Man dekker kostnader som måltider og reise selv. Vi kan ta med et begrenset antall elever i team, utover dette må eventuelt elevene dekker overnatting selv. Det kan også bli aktuelt med oppfølgningsturer hvor enkelte av elevene reiser på team på egenhånd.

Priser og svarfrister:

Prisen for modulen er en semesteravgift på kr 2.800, inklusiv måltid og kaffepause. For menighetens medlemmer, kr 1.800. Semesteravgiften innbetales innen skolestart, mens delinnbetaling av kr 1.000 gjøres snarest, som er din bekreftelse på at du ønsker å ta plassen på høstens modul. Skolepengene refunderes ikke om du avslutter kurset før tiden, eller om du ombestemmer deg og ikke tar plassen. Kontonummer for innbetalingen er: 9230.09.48830. Din bekreftelse er viktig da vi har bare et begrenset opptak på modulen

Pensumbøker for modulen:

Vi har ingen pensumbøker for modulen, men vil komme tilbake til anbefalt litteratur.

Seminarer og møter:

Vi vil også oppmuntre deg til å jevnlig besøke våre familiemøter på søndager, kl 15:00, eller oppmuntringsmøter på tirsdager kl 19:00. Dette er en god møteplass for å utvikle et videre varmt og intimt fellesskap, hvor Jesus Kristus kan bli trodd, elsket og helhjertet etterfulgt. Gjennom dette vil vi stå meget godt rustet til å ta fatt på en stor visjon, for å bringe de profetiske nytestamentlige gaver og den apostoliske, profetiske tjenesten tilbake til vår nasjon og videre ut til Europa. Må Herren velsigne deg og salve deg i din gjerning og tjeneste for at kongerike skal utbre seg til Guds ære.

Youtube og webTV

Vi har lagt ut mye profetisk undervisning på YouTube: http://www.youtube.com/user/profetisktv/videos

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes