Profetskole over internett, høsten -24
9. september - 9. desember 2024
På Zoom, internett
fredag 09. aug 2024
kr 600 pr måned, som innbetales før månedstart, totalt kr1.800,-
Betales hele semesteravgiften før skolestart, er semesteravgift redusert til kr1.600,-
Innbetales til konto 9230.09.48830
11 mandager kl20:00-22:00, fra 9. sept - 9. des

Vi har akkurat fullført den femitende halvårsmodul på Brølende lam profetskole og andre over nett. Vi har så mange positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også  til høsten. Mange av de 50 elevene vi har hatt på vårmodulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning og aktivisering.

Vi har under de siste årene hatt flere åpne møter på mange forskjellige steder i Norge. Mange nevner at de føler seg litt rustne, når det gjelder å be profetisk overfor andre mennesker. De føler at det ikke er et miljø der de bor, for å vokse videre i det profetiske og til å bruke nådegavene i sin gjerning i Herren.

Gjennom nettmodulen legger vi et solid bibelsk grunnlag som vil bygge din tro for å bevege deg ut i den profetiske nytestamentlige nådegaven. Vi kommer også til å aktivisere deltakerne på skjermen og i smågrupper, via såkalte «breakout room» 

Gjennom over 30 års profetisk tjeneste, har vi opparbeidet en solid grunn for profetisk utrustning og har et mandat og erfaringer i å forløse deltakerne inn i strømmen av å flyte i det profetiske. Vi oppmuntrer deg til å ta del eller å fortsette denne reisen, for å vokse inn i Guds nåde for det profetiske og for forbønnstjenesten til trøst, oppmuntring og oppbyggelse av Jesu Kristi legeme.

Vi har satt opp elleve mandager, hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus, videre aktivisere og oppmuntre hverandre via nettet.

Noe av modulens pensum:
•    Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
•    Profetisk forberedelse
•    Bibelske befalinger om nådegavene
•    Fallgruver i det profetiske
•    Drømmer, visjoner og tydning
•    De forskjellige profetiske plan og salvelser
•    Oppmuntring og oppfølgning
•    Aktiviseringer
•    Samtale og spørsmål

Pensumbøkene er (ikke påkrevet):
•    Erklæringer for gjennombrudd, Jane Hamon kr 260
•    Bedømme den åndelige verden, Jane Hamon kr280
•    ROBUST - 52 enkle grep for å holde på motivasjonen, Daniel Heimstad kr350
•    I mitt navn, Kirk DuBois kr300
•    Be først, Chris Hogdes kr300
•    Guds nærvær, Alec Rowlands kr300
•    Brølende Lam - Profetskole manual kr250
•    Brølende Lam – Befrielse og indre legedom arbeidsmanual kr250
Alle bøkene kan bestilles hos hos.

Høstsemesteret 2024: 
11 mandager kl20:00-22:15, med oppstart 15. januar og avslutning den 20. mai 2024 
9, 16, 23 og 30 september
14, 21 og 28 oktober
11, 18 og 25 november
9 desember

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMS