Profetiske seminar i Bergen
18-20 nov 2021
Tertnes bedehus, Bergen
onsdag 17. nov 2021

Profetisk seminar i Bergen, den 18-20 november

  • Torsdag 18. november kl18:00-22:00
  • Fredag 19. november kl18:00-22:00
  • Lørdag 20. november Kl10-22:00

Seminaravgift på kr 800, som innbetales innen 7 dager etter påmelding til konto: 9230.09.48830. Husk begrenset med deltagerplass.
Sted: Betel, Tertnes bedehus, Tertnesveien 105, 5114 Tertnes  

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

Vi vil derfor legge en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og utrustende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Seminaret vil være så oppmuntrende, hvor vi opplever et mektig Guds tilstedeværelse gjennom profetisk forbønn, tilbedelse og et sterkt kjærlighetsfellesskap med hverandre.

Bibelen oppmuntrer oss at alle troende kan høre fra Gud og at vi alle kan tale profetisk, 1Kor14:31. Dette innebærer ikke at vi alle er profeter, men at vi kan profetere ut i fra at vi er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave, jfr. Joel3:1, Joh7:38-39 og 1Kor14:1-5

«Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1

Vi tror at mange mennesker har profetiske gaver i sitt liv, som ikke er forløst eller bekreftet. Mangel på kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse av hvordan man lever med en profetisk gave, gjør at mange forakter og neglisjerer disse viktige gaver og tjeneste.

«Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. i en drøm taler jeg til ham» 4Mos 12:6

Vi vil også fokusere på aktiviseringer av gavene gjennom forbønn og legge vinn på å profetere. Disse aktiviseringene er noe av det som frigjør den enkelte og bygger tro til å bruke nådegavene. Allikevel er det viktig for oss at du ikke føler noe press. Du kan gå igjennom seminaret å være en mottager, om du ikke er komfortabel med å selv ta del i aktiviseringene.

Gjennom seminaret ser vi at deltagerne også blir kjent med nye søsken i Herren, som har den samme lengselen til å høre Guds røst med større klarhet og få mer innsikt til å formidle Guds tanker og hjerte til andre mennesker eller på markedsplassen. Vi vil fokusere på den nytestamentlige profetiske gaven, det å høre fra Gud, drømmer, visjoner, tolkning og tydning av bibelske symboler og drømmer. Vi tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere. Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Vi tror at dette også vi skje i våre liv og ikke bare alle andre steder. Profetier, drømmer og visjoner er for i dag og baner veien for noe nytt.

Seminaret fokuserer på at vi alle kan tale profetisk og vi legger en grunn for hvordan vi profeterer, tyder og kan utvikle den nytestamentlige gaven, gjennom en undervisningsbolk og en aktiviseringsbolk. Her vil vi følge den enkelte opp, som føler at de ikke har en ordentlig flyt i Den Hellige Ånd, så de kan vokse i tro og får en mer struktur og flyt i hvordan de kan profetere.