«Profetisk seminar» Innvik Fjordhotell, Nordfjord
20-22 okt 23
Innvik Fjordhotell, Nordfjord
søndag 01. okt 2023
Deltakeravgift kr 1000,-

Noen ganger trenger vi å komme avsides for å få en ny tiltale fra vår himmelske Fader, eller å fornye visjonen fra Herren.

Denne helgen ønsker vi å samles om Herren i hans nærhet og fokusere på tilbedelse og profetisk forbønn for den enkelte. Vi ønsker også å legge en grunnvoll for det Bibelske prinsipp at vi alle kan tale profetisk til oppmuntring og trøst. Vi vil hjelpe den enkelte til å oppøve sine åndelige sanser ut i fra Hebr5:14.

Kom og ta del i denne spennende helgen i naturskjønne omgivelser på Innvik Fjordhotell.

Påmelding til retreat skjer til Brølende lam ved å innbetale kr 1000. Bankkonto:  9230.09.48830

Deltakeravgift kr 1000, som innbetales innen 14 dager etter påmelding om ikke annet er avtalt! Avbestillinger refunderes ikke.

Bestilling av rom og eventuelt helpensjon skjer direkte til Innvik Fjordhotell.

Helgens innhold:

Vi vil fokusere på det aktuelle profetiske ord for den enkelte, gjennom delegatene
Undervisning og profetisk tjenestegjøring.
Profetisk tjenestegjøre overfor hverandre, gjennom Brølende lam forbønnsteam og delegatene.
Profetisk tilbedelse og lovsang
Ikke minst bli bedre kjent med hverandre.

Program:

Fredag
16:00-18:00 Registrering, innlosjering og fellesskap
18:00 Middag
20:00 Åpningssesjon med profetisk tilbedelse
22:00 Profetisk betjening

Lørdag
08-09:30 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
11:00 Dere kan alle tale profetisk, samt aktiviseringer
13:30 Lunsj
15:00 Nytestamentlige profetiske gaver
16:00 Profetisk betjening delegatene og Brølende lam team
18:00 Middag
20:00 Kveldssesjon med profetisk tilbedelse
22:00 Profetisk betjening

Søndag
08-09:30 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
11:00 Modenhet, før forløsning av gavene
12:30 Pause
12:50 Vitnesbyrd
13:30 Lunsj