Profetisk samling, Larvik
16. juni 2022
Larvik
torsdag 16. jun 2022

16 juni Profetisk samling i Larvik Kl18:00,
Andre datoer: 14. september, 12. oktober og 16. november