Profetisk retreat i Kristiansund
6-8 mai 2022
Baptistkirken, Fr. Nansens gate 6, Kristiansund
mandag 25. apr 2022

Vi inviterer deg til et inspirerende profetisk retreat, hvor du kan senke dine skuldre og bli marinert i et «åndelig SPA». 

Mange har behov for å samles og være sammen med søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne tiden, for et nytt år. Vi kommer til å fokusere på Herrens vidunderlige nærvær, gjennom profetisk tilbedelse og «laste ned» det som vår himmelske Fader har for den enkelte for det nye året, gjennom at vi søker Gud sammen og gir rom for profetisk forbønn gjennom Brølende lam forbønnsteam.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Våre samlinger er oppmuntrende, legende og forløsende for mange, hvor vi har fått møte gudsnærværet i tilbedelsen og Guds agapekjærlighet gjennom tilbedelsen i fellesskapet med hverandre. Gjennom profetisk inspirasjon og gavene har vi fått noe nytt som vi kan strekke oss etter for denne nye tiden.

Vi merker at mange trenger oppmuntring, trøst og noen nye gode tanker for det som ligger framfor dem. Flere er slitne og strever med mye i tider som dette. Det er ensomhet, forkastelse, utmattelse, helse og relasjoner som går i stykker. Denne retreat kan være oppmuntrende for flere av dere. Vi tar forbehold for eventuelle begrensninger i å samles jfr. Covid-19 bestemmelser for arrangementer.

Program:

  • Fredag 18-22:00
  • Lørdag 11-14:00
  • Lørdag 18-22:00
  • Søndag 11-14:00

Påmelding:

Mandag 30. april. Husk at vi har begrenset med plass, ut i fra de gjeldende Covid-19 bestemmelser som gjelder til enhver tid for å samles. perivar@brolendelam.no eller SMS 901 22 575