Profetisk mønstring med apostlene Tom og Jane Hamon, 21-23 juni 2024
21-23 juni 2024
Utrustningssenteret 24/7
mandag 15. apr 2024
Deltakeravgift kr 1600,- (Avbestillinger refunderes ikke) frist 15. april 2024.
Helpensjon kr 1.800,- pr person i dobbeltrom som innbetales innen 15. april 2024.
Lunsj/middag, kaffe frukt for helgen kr 1.000,-

Tom og Jane HamonMange av oss har behov for å samles og være sammen med søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne tiden. Vi kommer til å fokusere på Herrens vidunderlige nærvær, gjennom profetisk tilbedelse og «laste ned» det som vår himmelske Fader har for nasjonen og for den enkelte.

Vi føler at denne mønstringen er så viktig for Norge og oppmuntrer deg allerede nå å melde deg på. Dette fordi vi prioriterer å være sammen med dere alle denne helgen, da vi opplever at dette er en tid for å samle profeter, apostler og bønnevekterne for en oppvåkning og mønstring for vårt dyre kjære fedreland.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Våre samlinger er oppmuntrende, legende og forløsende. Gjennom profetisk inspirasjon, tjenestene og nådegavene har vi fått noe nytt som vi kan strekke oss etter for denne nye tiden.

Vi merker at mange trenger oppmuntring, trøst og noen nye gode tanker for det som ligger framfor dem. Flere er slitne og strever med mye i tider som dette. Det er ensomhet, forkastelse, utmattelse, angrep på helse og relasjoner som har gått i stykker for flere. Det er i en tid som dette vi samles for ny inspirasjon.

Tom og Jane kommer til å ha et meget aktuelt profetisk/apostolisk budskap for vår nasjon, for regioner og områder. Vi kommer også til å fokusere på personlig profetisk betjening, gjennom både Tom og Jane Hamon, Per Ivar Winnæss med Brølende lam profetiske forbønnsteam.

De åpne portene

Salme 24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn»

Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»

Ved ordet kan vi ane at det finnes åndelige dører og porter som er viktige åndelige strategiske steder for å få gjennombrudd.

Vi i Brølende lam og PA-nettverket opplever at de fem åndelige porter er åpne i vår nasjon og det er:

  • Nordporten
  • Midtporten
  • Sørporten
  • Sørøstporten
  • Østporten
  • Sørvestporten
  • Vestporten
  • Nordvestporten

Vi ønsker derfor å profetere, be og erklære disse åpne i 2024. Vi inviterer derfor regionens bønnevektere og alle som søker etter å høre Guds røst for sine liv og for sine familier til å ta del i de åpne profetiske møtene og for dagsseminar «Mine får hører Guds røst» som vi kommer til å holde på strategiske viktige steder i alle åtte regioner for 2024.

Program:

Fredag:

10:00-14:00 PA samling på Flesseberg gård for PA nettverkets medlemmer. Mer info om program kommer senere.
18:00 Middag 
19:30 Bønn, lovsang og profetisk flyt med Brølende lam team, samt Tom og Jane Hamon

Lørdag:

08:00 Morgenbønn
09:00 Frokost
10:00 Bønn, lovsang og profetisk flyt med Brølende lam team 
11:00 Tom og Jane Hamon har hver sin leksjon 
13:30 Lunsj 
15:00 Tom og Jane Hamon har hver sin leksjon 
18:00 Middag 
19:30 Bønn, lovsang og profetisk flyt med Brølende lam team, samt Tom og Jane Hamon

Søndag:

08:00 Morgenbønn
09:00 Frokost
10:00 Bønn, lovsang og profetisk flyt med Brølende lam team 
11:00 Apostolisk profetisk oppvåkning og mønstring med Tom og Jane Hamon 
13:30 Lunsj 
 

Påmelding og betaling

Deltakeravgift kr 1600, som innbetales innen 15. februar, om ikke annet er avtalt! Avbestillinger etter 1, mars refunderes ikke.

Helpensjon kr 2.000,- pr person i dobbeltrom som innbetales innen 15. april 2024.

Lunsj/middag, kaffe frukt for helgen kr 1.000,-

Bankkonto:  9230.09.48830

Påmelding: perivar@brolendelam.no eller SMS 901 22 575,  snarest da vi har begrenset antall plasser.