Profetisk, apostolisk konferanse, Bergen
3-4 feb 2023
Jesusfellesskapet

...hvor blant annet Rachel Hickson og Per Ivar Winnæss deltar Mer info kommer...