Brølende lam sommerskole, 5-10 august 2019
5. - 10. aug 2019
Flesseberg Gård, Øvre Eiker
søndag 30. jun 2019
Kursavgift: kr2.800
Helpensjon: kr3.000 for perioden
Bare måltider kr1.800.
Påmelding snarest

I forbindelse med at Brølende lam profetskole feirer 15 år og vi har utrustet tusenvis av deltakere via våre helgeseminarer, ukeskoler og halvårsmoduler, har vi nå en ny sommerskole den 5-10 august 2019.

Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og engasjerende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Ukekursene så langt, har vært så oppmuntrende og mektige, hvor vi virkelig fikk oppleve Guds nærhet og herlighet gjennom forbønn, lovprisning og et sterkt fellesskap med hverandre.

Sommerskolen passer for kristne som vil noe mer med sitt kristne liv og tjeneste. Bibelen oppmuntrer oss at alle troende kan høre fra Gud og at vi alle kan tale profetisk, 1Kor14:31. Dette innebærer ikke at vi alle er profeter, men at vi kan profetere ut i fra at vi er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave, jfr. Joel3:1, Joh7:38-39 og 1Kor14:1-5

«Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner,» Joel 3:1

Vi tror at mange kristne har profetiske gaver i sitt liv, som ikke er forløst. Mangel på kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse av hvordan man lever med en profetisk gave, gjør at mange kristne forakter og neglisjerer disse viktige gaver og tjeneste. 

«Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. i en drøm taler jeg til ham,» 4Mos 12:6 

Vi vil også fokusere på forskjellige aktiviseringer og praktisering i profetisk forbønn og legger vinn på også å profetere over den enkelte. Gjennom våre kurs tror vi at deltagerne også vil bli kjent med nye søsken i Herren, som har den samme lengselen til å høre Guds røst med større klarhet og få mer innsikt til å formidle Guds tanker og hjerte til andre mennesker eller på markedsplassen. Bli avhengig av å tjene andre med større Agape kjærlighet. 

Brølende lam holder profetiske seminarer i Øvre Eiker, Flesseberg Gård

Vi vil denne uken fokusere på den nytestamentlige profetiske gaven, det å høre fra Gud, drømmer, visjoner, tolkning og tydning av bibelske symboler og drømmer. Vi tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere. Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Vi tror at dette også vi skje i Norge og ikke bare alle andre steder. Profetier, drømmer og visjoner er et løfte Herren har gitt oss som tegn på at vi er døpt i Den Hellige Ånd. Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Guds ord.

Vi kommer til å bruke tid i bønn, lovprisning og helhetlig betjening av deltagerne gjennom flere Brølende lam team. Denne uken har vi også åpent møte onsdag kveld. Sett av denne uken for å søke Herren sammen med et profetisk folk på tvers av kirkelige grenser og stort sett fra hele Norges land.

Begrenset antall deltagere

Vi tar inn maksimalt 22 deltagere og vi innlosjerer deltagerne i dobbeltrom, om ikke annet er avtalt. Deltageravgiften er på kr2.800 og man innbetaler kr1.000 snarest som en aksept på at man tar plassen, og restbeløpet innen 20. juni. Denne refunderes ikke om du sier fra deg plassen 30 dager før kurset. Helpensjon er kr3.000 eller bare måltider kr1.800.
Det kan bli noen endringer i programmet da vi også vil legge inn tid til samtalegrupper, aktiviseringer og forbønn etter behov.

Program:

Mandag den 05. august

 • 16:00 -16:45 Registrering og innlosjering
 • 18:00 Middag
 • 19:15 Undervisning

Tirsdag den 06. august

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Bønn
 • 11:00 Den nytestamentlige profetiske gave
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Pause - skogstur
 • 15:30 De fire profetiske plan
 • 17:00 Middag
 • 19:00 Bønn/lovsang
 • 20:00 Undervisning og forbønn

Onsdag den 07. august

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Bønn
 • 11:00 Hvordan Gud taler
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Pause - skogstur
 • 15:30 De forskjellige profetiske uttrykksmåter
 • 17:00 Middag
 • 18:00 Bønn 
 • 19:00 Åpent møte på gården

Torsdag den 08. august

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Bønn
 • 11:00 Drømmer og visjoner
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Pause – skogstur
 • 15:30 Tyding og tolkning av symboler og drømmer
 • 17:00 Middag
 • 18:00 Elevene har fellesskap 
 • 20:00 Skogstur for de som ønsker

Fredag den 09. august 

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Bønn
 • 11:00 Fallgruver i det profetiske
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Pause - skogstur
 • 15:30 Profetisk profil og karaktertrekk
 • 17:00 Middag
 • 18:00 Bønnemøte
 • 19:00 Åpent møte hvor ukeskoledeltagere har mulighet å delta i forbønns-team

Lørdag den 10. august

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Bønn og profetisk betjening 
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Avreise

 
Adresse og Veiviser

Adressen er: Flessebergveien 43, 3302 Hokksund. Tar du tog er det mest praktisk å stoppe i Hokksund. Da det er dårlige bussforbindelser opp til selve gården, anbefaler vi taxi fra Hokksund jernbanestasjon. Kommunen har inngått en avtale med taxisentralen, så om du bestiller ”bil for buss” minst en time før avgangstiden på telefon 05060 er prisen kr 25 pr. person. Denne går bare hverdager.
Taxitider:
Fra Hokksund kl 08:30, 11:30, 12:30 og 16:30 
Fra Flessebergveien, Hornebygda på hverdager: kl 09:00, 12:00, 13:00 og 17:00

Innbetalingsfrister:

Husk at du innbetaler hele deltageravgiften på kr 2.800 innen 20. juni til vår konto 9230.09.48830. Om ikke vi mottar beløpet innen fristen vil vi fristille plassen til eventuelt andre deltagere. Selve oppholdet på kr3.000/1.800 innbetales også innen 20. juni.

Husk å ta med:

Husk å ta med laken, dyne/putetrekk og håndkle, men ikke sovepose, da vi har dyner og puter. Det er også fint om du tar med innesko/tøfler.

Skogsturer:

Det vil nok bli noen skogsturer for de som ønsker utover det oppsatte programmet. Vi vil også ha muligheter for dåp på en av disse skogsturene. Ta med tursko/støvler.                                                                                                                                                               

Har du noen spørsmål kan du ringe oss på 901 22 575

Vi gleder oss til å se deg og vi ser fram til en uke i sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring i et betjenende fellesskap hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Gud velsigne deg!