11. sept, 30. okt, 20. nov 2019
Vestsiden menighetshus, Porsgrunn
søndag 30. jun 2019

I stedet for profetskole i telemark, vil vi regemessig besøke regionen med profetiske møter og betjening til de som trenger det. 

Vi har satt av følgende kvelder høsten 2019:

 • Onsdag 11 september BL EXPO, kl18:00 «Profetisk møte» Vestsiden menighetshus i Porsgrunn, Telemark
 • Onsdag 30 oktober BL EXPO, kl18:00 «Profetisk møte» Vestsiden menighetshus i Porsgrunn, Telemark
 • Onsdag 20 november BL EXPO, kl18:00 «Profetisk møte» Vestsiden menighetshus i Porsgrunn, Telemark

 

Kanskje du skal gå på Brølende lam profetskole i Porsgrunn, Telemark høsten 2019?

Som en del av dere har fått med dere, vil vi følge opp med en ny profetskolemodul i Telemark til høsten. Modulen kommer til å tilpasses etter hva som er søkerens grunnlag. Etter hva vi får av respons virker det som om vi får en god blanding av nye og de har et grunnlag fra før. Dette blir kjempespennende.

Vi kommer til å starte opp med bønn og lovsang kl18:00 og vil ha to undervisningsbolker med en liten pause imellom. Deretter vil vi ha en matpause, før vi har en mer aktiviserende del. Vi har stor forventning til å følge alle elevene gjennom semesteret til en videre åndelig utvikling, utrustning, høre Guds stemme og større trygghet i å tale profetisk. Oppstart er onsdag den 4. september, med avslutning onsdag 4. desember. Kurset koster kr 3.500. Søknadsfrist er 30. juni. Fo rmer info, ta kontakt.

Noen temaer på profetskolen vil være:

 • Forståelsen av profetiske handlinger
 • Profetisk teamarbeid
 • Fra nytestamentlig profetisk gave til profetisk tjeneste
 • Profetisk forbønn
 • En profetisk menighet
 • Gjenopprettelsen av den profetiske gaven
 • Dåpen i den hellige ånd
 • Den nytestamentlige profetiske gaven
 • Bibelens befalinger om nådegavene
 • Hvorledes høre fra Gud
 • Det profetiske plan, ulike kanaler og funksjon
 • Logos og Rema - Guds Ord
 • Exousia og Dynamis - Fullmakt og kraft
 • Hvordan Gud taler
 • Hvordan ta imot en profeti
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Forståelsen av tidsperspektiv og åndelige gåter
 • Vokse i det profetiske gjennom karakter og disiplin
 • Å tjene med det profetiske
 • Profetiske fallgruver
 • Negative personlighetstrekk som kan felle en profet
 • Falske profeter og profetier