Ny modul på Brølende lam profetskole, høsten 2020
8. sept - 1. des 2020
Flesseberg gård, Hokksund.
tirsdag 30. jun 2020
Kursavgift kr 3.500,-

Qara modul, «Paybacktime» høsten 2020

Vi starter opp med ny modul på Brølende lam profetskole denne høsten, Qara «Payback time». Flere har allerede søkt og blitt tatt opp som elever på modulen.

Modulen omfatter først en del hvor vi legger en grunn for hvordan vi profeterer, tyder og kan utvikle den nytestamentlige gaven, gjennom en undervisningsbolk og en aktiviseringsbolk. Her vil vi følge den enkelte opp, som føler at de ikke har en ordentlig flyt i Den Hellige Ånd, så de kan vokse i tro og får en mer struktur og flyt i hvordan de kan profetere.

Deretter vil vi fokusere på Qara, slik vi har gått inn i det Hebraiske tiåret som jødene kaller «munnens tiår» er det naturlig at vi fortsetter å bygge opp om at vi kan utvikle og vokse videre i hvorledes vi taler, erklærer det som vår himmelske Fader åpenbarer, slik at det kan bryte igjennom her på jorden, i det naturlige.

Vårt mål med Qara «Payback time» er også å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Vi tenker også at vi kommer til å se mer av Guds inntreden i våre liv for både velsignelse, helbredelse og utrustning.

Modulen starter opp tirsdag den 8. september og avsluttes den 1. desember. Søknadsfrist er 30 juni.

Program:
17:30 Undervisning
18:15 Aktivisering
19:00 Fellsesskapsmåltid
19:40 Profetisk tilbedelse
20:30 Qara aktivisering og formidling
21:30 Pause
21:45 Den Hellige Ånds møte (Bonus)

Modulpris kr 3.500 som kan deles opp i tre rater hvor første innbetaling skjer i løpet av aksept av plass og neste innen oppstart av modul. Tredje innbetaling 1. oktober. Bankkonto er: 9230.09.48830

Overnattingsmuligheter, om man ønsker å ta del i onsdagens bønnemøte kl09:00.