Brølende lam profetskole dag- og kveldsmodul høst 2024
3. september - 3. desember 2024
Utrustningssenteret 24/7
torsdag 15. aug 2024
Semesteravgift dagmodul eller kveldsmodul, kr 3.800,- som betales samlet, eller totalt 4.400,- som deles på 3 måneder
Semesteravgift begge moduler koster kr 2.100,- ekstra.
Overnatting natt til tirsdag kr200 pr gang og man ordner måltider selv.
Pensumbøker kommer i tillegg.

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for og samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.

Noe langt utover det som vi kan tenke og forstå må skje i vårt land, er vår indre rop. Ikke minst trenger vi å vekke opp vår inderlige hunger og tørst etter mer av Herren og en renselses ild over våre menigheter. Vi har en stor forventning om at himmelen skal rives i stykker og at Gud skal komme ned for å sette de tørre kvister i brann i denne tiden.

Vi kommer til å få se hans inntreden med kraftige gjerninger og uforventede undere, bare vi fortsetter å søke ham med en intens hunger og tørst. (Jes64:1-3)

Jesus sier i Mt11:10 og Mk1:2 at det profetiske rydder vei for Messias sin tjeneste (også for vekkelse og en ny reformasjon). Er det da noe rart at vi fortsatt hungrer og tørster etter enda mer av det profetiske.
 

Hver tirsdag, fra 3. sept – 3. des 2024

Brølende lam profetskole, dagmodul

10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Undervisning
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45-15:30 Undervisning
 

Semesteravgiften er kr4.400 som kan deles opp i tre, eller kr3.800 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.

Velger man også kveldsmodulen, koster denne  kr2.100 i tillegg.
 

Brølende lam profetskole, kveldsmodul

18:00 Profetisk bønn og tilbedelse
18:45 Undervisning
19:30 Pause
20:10 Bønn og tilbedelse
20:30 Profetisk aktivering
21:30 Avslutning
 

Semester avgiften er kr4.400 som kan deles opp i tre, eller kr3.800 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.
Ønsker man å overnatte her på tirsdag koster dette kr200 pr gang og man ordner måltider selv.

Innhold og pensum for modulene som vi har kalt «Full rulle»

Vi kommer til å fokusere på bønn, tilbedelse, profetisk betjening og profetisk åpenbaring og ikke en skjematisk undervisning. Retningen defineres ut i fra hvem som er elever og hva vi opplever Herren ønsker å gjøre for den aktuelle dagen. 
•    Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
•    Profetisk forberedelse
•    Bibelske befalinger om nådegavene
•    Fallgruver i det profetiske
•    Drømmer, visjoner og tydning
•    De forskjellige profetiske plan og salvelser
•    Oppmuntring og oppfølgning
•    Aktiviseringer
•    Samtale og spørsmål.

Vi ønsker også å oppmuntre elevene ved Brølende lam profetskole til å være med på eventuelle team turer i distriktene.

Vårt mål med modulene er å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.

Pensumbøkene er:
•    Erklæringer for gjennombrudd, Jane Hamon kr 260
•    Bedømme den åndelige verden, Jane Hamon kr280
•    ROBUST - 52 enkle grep for å holde på motivasjonen, Daniel Heimstad kr350
•    I mitt navn, Kirk DuBois kr300
•    Be først, Chris Hogdes kr300
•    Guds nærvær, Alec Rowlands kr300
•    Brølende Lam - Profetskole manual kr250
•    Brølende Lam – Befrielse og indre legedom arbeidsmanual kr250

Søknadsfrist er 15. august. Skoleavgift eller første del innbetales før semesterets oppstart til konto: 9230.09.48830, eller etter avtale.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.