Brølende lam profetskole 2018
10. januar – 12. juni 2018, kl17:30
Utrustningssenteret 24/7
torsdag 30. nov 2017
Partalsuker: Undervisning og aktivering
Oddetalsuker: Åpne møter med profetisk betjening

Kanskje du skal gå på Brølende lam profetskolemodul 2018, første semester

Etter å hatt en sabbatshvile fra profetskolemoduler i 2017 kjenner vi nå at det er tiden for en ny Brølende lam profetskolemodul 2018. Som en del av dere allerede har fått med dere, har jeg kjent på at vi skal ha en ny modul som kommer til å kombinere undervisning, aktivisering og praktisering.

Dette gjøre gjennom at vi annenhver onsdag fokuserer på undervisning, aktivisering, samtale og tilbakemelding og annenhver onsdag knytter modulen til et åpent møte hvor fokuset blir at elevene tjenestegjør i små profetiske forbønns-team. Pensum kommer til å tilpasses etter hvem som søker modulen og hvilke erfaringer de har. Dette blir kjempespennende.

Brølende lam profetskole 2018 starter opp hver onsdag, fra den 10. januar og fram til 12. juni, kl17:30-21:45. Annenhver onsdag er det aktivisering og undervisning (ukenummer partall, 2,4,6 etc.), mens elvene deltar i profetiske forbønns-team annen hver onsdag, da vi har åpent hus for profetisk betjening og profetisk lovsang (ukenummer oddetall, 3,5,7 etc.) Videre er det muligheter for å delta på team-reiser inn og utland. Søknadsfrist 30. november. Vi tar opp maksimalt 22 elever.

Vi kommer til å starte opp med lovsang og tilbedelse kl17:30 Deretter to undervisnings/aktiviseringsbolker fra kl18:00-19:30 med en liten pause imellom. Deretter vil vi ha en matpause (man tar med niste). I det åpne møtet, annenhver onsdag vil vi åpne opp for profetisk forbønn, hvor da Brølende lam profetskoleelver får mulighet til å betjene i profetiske forbønns-team.

Vi har stor forventning til å følge alle elevene gjennom semesteret til en videre åndelig utvikling, utrustning, høre Guds stemme og større klarhet i å tale profetisk. 

Noen temaer på profetskolen vil være:

 • Modning av profetisk tjeneste
 • Forståelsen av profetiske handlinger
 • Profetisk teamarbeid
 • Fra nytestamentlig profetisk gave til profetisk tjeneste
 • Profetisk forbønn
 • En profetisk menighet
 • Gjenopprettelsen av den profetiske gaven
 • Den nytestamentlige profetiske gaven
 • Bibelens befalinger om nådegavene
 • Hvorledes høre fra Gud
 • Det profetiske plan, ulike kanaler og funksjon
 • Hvordan Gud taler
 • Hvordan ta imot en profeti
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Forståelsen av tidsperspektiv og åndelige gåter
 • Vokse i det profetiske gjennom karakter og disiplin
 • Å tjene med det profetiske
 • Profetiske fallgruver
 • Negative personlighetstrekk som kan felle en profet
 • Falske profeter og profetier

Hvem kan søke profetskolen?

Alle som er født på ny kan søke profetskolen. Vi anbefaler at, om du er under 18 år, at du har en attest på at en av dine foresatte vil støtte deg i at du har valgt å søke opptak ved Brølende lam profetskole. Vi vil be over hver enkelt søknad og vil ta opp de som vi opplever skal gå modulen dette semesteret. Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du vil gå på profetskolen og send søknaden til perivar@brolendelam.no snarest.

Søknadsfrist er 30. november 2017.

Team-turer 2018

Vi planlegger flere team-turer i løpet av året i tillegg til de åpne profetiske møtene annenhver onsdag. Datoene på flere av team-turene er ikke klarlagt ennå, men både Jæren og Danmark er aktuelle steder for nyåret. Her dekker man måltider og reise selv. Vi kan ta med et begrenset antall elever i team. 

Priser og svarfrister:

Prisen for modulen, er en semesteravgift på kr 3.500. Semesteravgiften innbetales innen skolestart, innen den 05. januar 2018. Kan også deles opp, etter avtale. Innbetalingen er din bekreftelse på at du tar plassen. 

Søknader etter 30. november betaler man et behandlingsgebyr på kr 500. Skolepengene refunderes ikke om du avslutter kurset før tiden, eller om du ombestemmer deg og ikke tar plassen. Kontonummer for innbetalingen er: 9230.09.48830. Din bekreftelse er viktig da vi har bare et begrenset opptak på modulen. 

www.profetisktv.no                 www.utrustningssenteret247.no            www.menigheten247.no         

 ”Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje” Kol 4:12 

”Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i Akia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige” 1Kor16:15