Du er her

Brølende Lam Sommerskole 2015

Dato: 
27. juli – 1. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7
Påmeldingsfrist: 
Tirsdag, 30 juni, 2015
Prisinformasjon: 
Deltakeravgift kr 2.800 innen 30. juni til konto 9230.09.48830.
Kost og losji tilkommer med kr 2.600 (betales ved ankomst)

Nå har du mulighet til å gå på brølende lam profetskole «dere kan alle tale profetere» i en hel uke. Denne sommeren har vi igjen en uke-skole «Dere kan alle tale profetisk» den 27. juli – 1. august på Flesseberg Gård i Øvre Eiker. Vi gleder oss til denne uken sammen med dere deltagere. Dette blir en uke som er for deg som ikke bare ønsker kunnskap, men også å få en praktisk utrustning. Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og forpliktende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Ukekursene så langt, har vært så oppmuntrende og mektige, hvor vi virkelig fikk oppleve Guds nærhet og herlighet gjennom forbønn, lovprisning og et sterkt fellesskap med hverandre.

Bibelsk undervisning

Bibelen oppmuntrer oss at alle troende kan høre fra Gud og at vi alle kan tale profetisk, 1Kor14:31. Dette innebærer ikke at vi alle er profeter, men at vi kan profetere ut i fra å være fokusert på Guds Agape og hjerte for andre mennesker og ved at vi er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave, jfr. Joel3:1, Joh7:38-39 og 1Kor14:1-5

«Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1

Vi tror at mange mennesker har profetiske gaver i sitt liv, som ikke er forløst. Mangel på kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse av hvordan man lever med en profetisk gave, gjør at mange forakter og neglisjerer disse viktige gaver og tjeneste. «Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. i en drøm taler jeg til ham» 4Mos12:6 

Øvelse og bruk

Vi vil også fokusere på øvelser og praktisering i forbønn og legge vinn på å profetere og håper at hver deltager tar utfordringen ved selv å delta aktivt, både i gruppene og i selve møtene. Det er viktig at man ikke bare er en som lytter til undervisningen og observerer, men at man også våger å ta del i øvelser og praktiseringen. Allikevel er det viktig for oss at du ikke føler noe press. Du kan gå igjennom denne uken bare å være en mottager, om du ikke er komfortabel med å selv ta del i aktiviseringene. Gjennom dette kurs, tror vi at du vil få en sikkerhet og en trygg grunn for at du kan tale profetisk og tjene ved de nådegaver som du har fått. Du vil også bli kjent med nye søsken i Herren, som har den samme lengselen til å høre Guds røst med større klarhet og få mer innsikt til å formidle Guds tanker og hjerte til andre mennesker. Bli avhengig av å tjene andre med større Agape kjærlighet.

Et varmt og intimt fellesskap

Vi tror det er viktig å knytte nye bånd med andre troende i denne tid, for at vi skal kunne stå løpet ut med den profetiske tjenesten og gavene i menigheten. Vi oppmuntrer hver enkelt deltager til å ta del i fellesskapet denne uken og også benytte pausene og måltidene til å bli bedre kjent med nye søsken og velsigne hverandre.

Vi vil takke dere som tar del i dette kurset med hele deg og ønsker deg Guds velsignelse og framgang i din gjerning for Herren. La oss alle strekke oss for å vokse, ha framgang og innta nytt land, slik at vi neste gang kan møtes med ny tyngde, dybde og nytt nivå med Herren og med en større innvielse til å tjene hverandre med nådegavene. 

Pensum og innhold

Vi vil denne uken fokusere på den nytestamentlige profetiske gaven, det å høre fra Gud, drømmer, visjoner, tolkning og tydning av bibelske symboler og drømmer. Vi tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere. Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Vi tror at dette også vi skje i Norge og ikke bare alle andre steder. Profetier, drømmer og visjoner er et løfte Herren har gitt oss som tegn på at vi er døpt i Den Hellige Ånd. Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Guds ord.

Vi kommer til å bruke mye tid til bønn, lovprisning og helhetlig betjening av deltagerne gjennom flere Brølende lam team. Denne uken har vi også åpent møte onsdag kveld og fredag kveld. Sett av denne uken for å søke Herren sammen med et profetisk folk på tvers av kirkelige grenser og stort sett fra hele Norges land.

Begrenset antall deltagere

Vi tar inn maksimalt 16 deltagere og vi innlosjerer deltagerne i dobbeltrom, om ikke annet er avtalt. Deltageravgiften er på kr 2.800 og man innbetaler kr 1.000 snarest som en aksept på at man tar plassen, og restbeløpet innen 30. juni. Denne refunderes ikke om du sier fra deg plassen 25 dager før kurset. Selve oppholdet på kr 2.600 innbetales når du kommer. Bare måltider koster kr 1.600. Det kan bli noen endringer i programmet da vi også vil legge inn tid til samtalegrupper, aktiviseringer og forbønn etter behov.

Program:

Mandag 27. juli

14:00 -16:45 Registrering og innlosjering
18:00 Middag
19:15 Undervisning

Tirsdag 28. juli

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Den nytestamentlige profetiske gave
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 De fire profetiske plan
17:00 Middag
19:00 Bønn/lovsang
20:00 Undervisning og forbønn

Onsdag 29. juli

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Hvordan Gud taler
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 De forskjellige profetiske uttrykksmåter
17:00 Middag
18:00 Bønn 
19:00 Åpent møte på gården

Torsdag 30. juli

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Drømmer og visjoner
13:00 Lunsj
14:00 Pause – skogstur
15:30 Tyding og tolkning av symboler og drømmer
17:00 Middag
18:00 Elevene har fellesskap 
20:00 Skogstur for de som ønsker

Fredag 31. juli 

09:00 Frokost
10:00 Bønn
11:00 Fallgruver i det profetiske
13:00 Lunsj
14:00 Pause - skogstur
15:30 Profetisk profil og karaktertrekk
17:00 Middag
18:00 Bønnemøte
19:00 Åpent møte hvor ukeskoledeltagere deltar i forbønnsteam

Lørdag 1. august

09:00 Frokost
10:00 Bønn og profetisk betjening 
13:00 Lunsj
14:00 Avreise

Adresse:

Adressen er: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund. Tar du tog er det mest praktisk å stoppe i Hokksund. Da det er dårlige bussforbindelser opp til selve gården, anbefaler vi taxi fra Hokksund jernbanestasjon. Kommunen har inngått en avtale med taxisentralen, så om du bestiller ”bil for buss” minst en time før avgangstiden på telefon 05060 er prisen kr 25 pr. person. Denne går bare hverdager.

Taxitider:

Fra Hokksund kl 08:30, 11:30, 12:30 og 16:30 
Fra Flessebergveien, Hornebygda på hverdager: kl 09:00, 12:00, 13:00 og 17:00

Innbetalingsfrister:

Husk at du innbetaler hele deltageravgiften på kr 2.800 innen 30. juni til vår konto 9230.09.48830. Om ikke vi mottar beløpet innen fristen vil vi fristille plassen til eventuelt andre deltagere. Selve oppholdet på kr 2.600 kan du vente med til du sjekker inn mandag den 27. juli. Husk å ta med laken, dyne/putetrekk og håndkle, men ikke sovepose, da vi har dyner og puter. Det er også fint om du tar med innesko/tøfler.

Skogsturer:

Det vil nok bli noen skogsturer for de som ønsker utover det oppsatte programmet. Vi vil også ha muligheter for dåp på en av disse skogsturene. Ta med tursko/støvler.                                                                                                                                                         

Anbefalt litteratur: 

Vi vil også anbefale deg å lese pensumbøkene som vi har på grunnkurset på profetskolen Modul I. Dette er frivillig men vil gi deg en solid grunn til å motta undervisningen denne uken. De kan bestilles hos oss og vi kan sende dem til deg. Vi nevner bøkene i prioritert rekkefølge:

  • Du kan høre Guds stemme, Steve Sampson – kr 200,00
  • Hvordan tyde drømmer og visjoner, Perry Stone – kr 250,00
  • Kampen om ditt sinn, Joyce Meyer – kr 250,00
  • Roten til avvisning, Joyce Meyer – kr 200,00
  • Profetisk bønn, Vello Vaim – kr 250,00
  • Arbeidsmanual profetskolen – kr 200,00

Har du noen spørsmål kan du jo ringe oss på 901 22 575.

Vi gleder oss til å se deg og vi ser fram til en uke i sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring i et betjenende fellesskap hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Gud velsigne deg!

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes