Du er her

Befrielse og indre helbredelse, modul 2

Dato: 
24. - 26. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Søndag, 12 august, 2012
Prisinformasjon: 
Seminaravgift er kr 800,-. Etter 12.aug kr 1000,-
Kost og losji tilkommer med kr 1100,- og bare måltider koster 700,-

Dette seminaret er en videreføring av modul 1, og forutsetning for å delta er å ha fullført modul 1 enten i mai eller august.

Etter at vi har stått i en profetisk tjeneste i mange år møter vi mange forskjellige mennesker, hvor noen har dype sår og faktisk står fast i saker og ting. Ved flere anledninger har vi sett manifestasjoner av demoner i flere av disse mennesker. Vi står her overfor helt andre utfordringer som ikke bare kan løses ved et profetisk ord. Kanskje profetisk betjening er en døråpner, og manifestasjonene kommer på grunn av salvelsen, men her trenger personen virkelig befrielse. I Kristi kropp generelt har det vært lite undervisning om dette temaet og mange står litt hjelpeløse for hvordan man betjener mennesker som trenger befrielse. Vi ser også behovet for indre helbredelse og forløsning av Guds farskjærlighet. Vi har derfor følt at det er tid for å utvide vårt tilbud fra profetiske seminarer til også å dekke disse områdene. Vi har derfor gleden av å kunne invitere deg til en spennende helg om befrielse og indre helbredelse. Vi vil legge et solid grunnlag ut i fra Bibelen og legger også opp til en del tjenestegjøring. 

Det vil også være muligheter for de som har behov å overnatte til å bestille overnatting med alle måltider for helgen på selve kursstedet. Dette må bestilles i god tid før skolen, da vi har begrenset med overnattingsplass. Måltidene kan eventuelt bestilles separat.

Skolens innhold:

 • Vår identitet og autoriteten i Kristus 
 • Menneskets tredelte natur
 • Kristus vår forløser og seierherre 
 • Den onde åndeverdens hierarki og hvilke krefter vi kan møte på
 • Hvorfor trenger vi befrielse og hvordan utfører vi det
 • Årsaker til at mennesker er bundet eller plaget 
 • Adgangsporter, tankebygninger og festningsverk
 • Tilgivelse
 • Profetisk befrielse og bruk av nådegaver
 • Generasjonsforbannelser 
 • Indre løfter eller pakter 
 • Sjelebånd til mennesker 
 • Legedom for følelser, tanker og minner 
 • Hvordan du kan beholde frihet og leve i den

Skolepenger: 

Seminaret koster kr 1.000 (som innbetales innen 1. august og refunderes ikke hvis du avbestiller kurset). Etter den 1. august er prisen kr 1.200.

Kontonummer er: 9230.09.48830 

 

Husk at du innbetaler deltageravgiften. Om ikke vi mottar beløpet innen fristen vil vi fristille plassen til eventuelt andre deltagere.

Mat og overnatting:

Vi har muligheter for helpensjon på stedet i dobbeltrom i Brølende lam sine lokaler i Øvre Eiker. (kr 900 pr. person for hegen) Skal man ha lunsj og middag alle dager og ikke overnatting, koster lunsj/middag kr 650 for hele perioden. Ring for nærmere avtale på tlf. 32 75 79 85

 

NB! Husk å ta med laken, dyne/putetrekk og håndkle, men ikke sovepose, da vi har dyner og puter. Det er også fint om du tar med innesko/tøfler og tursko for skogsturer i pausen.

Kaffe/te i pausene:

Kaffe/te og kjeks/frukt til pausene er inkludert.

Program:

På fredag er det innlosjering fra 16:00 og middag kl17:30. Det vil si at vi begynner kl 19:00 med lovsang/bønn og undervisning. Vi vil alltid ha bønn/lovsang før kveldsundervisningen. På søndag avslutter vi med lunsj kl 14:00 og eventuelt forbønn etter lunsjen ved behov. Vi har også et åpent familiemøte kl 17:00 med bønn kl 16:00

Dagsprogram:

Kl. 09:00 Frokost

Kl. 10:00-13:00 To sesjoner med kort pause

Kl. 13:00-14:00  Lunsj

Kl. 14:00 Pause refleksjon/skogstur

KL 15:30-17:00  To sesjoner med kort pause

Kl. 17:00-18:00  Middag

Kl. 19:00-21:00  Kveldsundervisning

Undervisningen: 

Sesjonene vil bestå av undervisning, bønn, lovsang og tilbedelse, samt tjenestegjøring. De daglige sesjonene vil bli noe fleksible, alt etter som hvilken prosess Den Hellige Ånd fører oss inn i. Prøv å sette mest mulig av andre ting til side denne uken slik at du kan gi fokus til den undervisningen som vil bli gitt.

Når vi kommer sammen:

Vi oppmuntrer dere alle til å ta del i visjonen om et forpliktende, engasjerende og utrustende tjenestefellesskap hvor Jesus Kristus blir gjort kjent så han kan bli trodd, helhjertet elsket og etterfulgt.  Vi stoler på at du gjør vel i å komme hit og vi tror at det vil bli en vidunderlig uke der du vil ta nye skritt i din vandring med ham. De daglige sesjonene vil bli noe fleksible, alt etter som hvilken prosess Den Hellige Ånd fører oss inn i. Prøv å sette mest mulig av andre ting til side denne uken slik at du kan gi fokus til den undervisning som vil bli gitt.  Vi håper at så mange som mulig melder seg på dette viktige kurset.

 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes