Du er her

Befrielse og indre helbredelse, modul 1

Dato: 
10. - 12. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Fredag, 27 juli, 2012
Prisinformasjon: 
Seminaravgift er kr 800,-. Etter 27.juli kr 1000,-
Kost og losji tilkommer med kr 1100,- og bare måltider koster 700,-

 

Etter at vi har stått i en profetisk tjeneste i mange år møter vi mange forskjellige mennesker hvor noen har dype sår og faktisk står fast i saker og ting. Ved flere anledninger har vi sett manifestasjoner av demoner i flere av disse mennesker. Vi står her overfor helt andre utfordringer som ikke bare kan løses ved et profetisk ord. Kanskje profetisk betjening er en døråpner, og manifestasjonene kommer på grunn av salvelsen, men her trenger personen virkelig befrielse.

I Kristi kropp generelt har det vært lite undervisning om dette temaet og mange står litt hjelpeløs for hvordan man betjener mennesker som trenger befrielse. Vi ser også behovet for indre helbredelse og forløsning av Guds farskjærlighet. Vi har derfor følt at det er tid for å utvide vårt tilbud fra profetiske seminarer til også å dekke disse områdene. Vi har derfor gleden av å kunne invitere deg til en spennende helg om befrielse og indre helbredelse. Vi vil legge et solid grunnlag ut i fra Bibelen og legger også opp til en del tjenestegjøring.

Dette seminaret en repitisjon av seminaret vi hadde i mai.

Temaer som vil bli berørt

 • Vår identitet og autoriteten i Kristus 
 • Menneskets tredelte natur
 • Kristus vår forløser og seierherre 
 • Den onde åndeverdens hierarki og hvilke krefter vi kan møte på
 • Hvorfor trenger vi befrielse og hvordan utfører vi det
 • Årsaker til at mennesker er bundet eller plaget 
 • Adgangsporter, tankebygninger og festningsverk
 • Tilgivelse
 • Profetisk befrielse og bruk av nådegaver
 • Generasjonsforbannelser 
 • Indre løfter eller pakter 
 • Sjelebånd til mennesker 
 • Legedom for følelser, tanker og minner 
 • Hvordan du kan beholde frihet og leve i den

Program

På fredag den 18. mai er det innlosjering fra 16:00 og middag kl17:30. Det vil si at vi begynner kl 19:00 med lovsang/bønn og undervisning. Vi vil alltid ha bønn/lovsang før kveldsundervisningen. På søndag avslutter vi med lunsj kl 14:00 og eventuelt forbønn etter lunsjen ved behov. Vi har også et åpent familiemøte kl 17:00 med bønn kl 16:00.

10:00-13:00 To sesjoner med kort pause
13:00-14:00  Lunsj
14:00 Pause refleksjon/skogstur
15:30-17:00  To sesjoner med kort pause
17:00-18:00  Middag
19:00-21:00  Kveldsundervisning

Undervisningen:

Sesjonene vil bestå av undervisning, bønn, lovsang og tilbedelse, samt tjenestegjøring.

De daglige sesjonene vil bli noe fleksible, alt etter som hvilken prosess Den Hellige Ånd fører oss inn i. Prøv å sette mest mulig av andre ting til side denne uken slik at du kan gi fokus til den undervisningen som vil bli gitt.

 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes