Global transformers samling

18-20 Mai 2019
Flesseberg Gård, Øvre Eiker

«Se, opp, for høstiden er nå…»

Det er i en tid som denne at Herren samler de femfoldige tjenestene sammen i team for å mobilisere for den store innhøstningen. I Joh4:35 sier Jesus: «Sier ikke dere: Det er ennå fire måneder før høsten kommer? Se, jeg sier dere, løft øynene deres  og se på markene! De er allerede hvite til høsten!»

Global transformers gathering

May 16th - May 20th 2019
Flesseberg Gård, Øvre Eiker

For a time like this, we believe the Lord puts on our hearts to gather the fivefold ministries to join in team and mobilize for the great harvest of souls. Ef4:11-13

"Don’t you have a saying, “It’s still four month until harvest”? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest.” John4:35

We believe it is vital for the Apostles and the Prophets to find grace to build godly connections with the Evangelists and the other Ministers, to build a team efficient in reaching cities and nations with the gospel of chance.

BL Expo Telemark

24. april 2019 kl 18:00
Vestsiden Menighetshus, Kirkeveien 21, Porsgrunn

Vi kommer til å fokusere på profetisk lovsang og forbønn for den enkelte. Per Ivar Winnæss har også et dagsaktuelt profetisk budskap som engasjerer, inspirerer og oppmuntrer deg til å gå videre med ditt kall og det som Gud har lagt i ditt hjerte.

Vi stiller med et større profetisk forbønns-team fra Brølende lam profetskole og har også et lokalt profetisk forbønns-team. Vi tror vi kommer til å få en herlig og oppmuntrende samling.

BL Expo - Jæren

8-9 Februar 2019
Frikirken i Bryne

Fredag 8-9 februar 2019 BL EXPO 

fredag og lørdag: «Åpne møter» kl18:00

«Profetisk seminar» på lørdag. Kontakt oss for påmelding.

Vi ønsker deg varmt velkommen til årets første BL Expo Listaregionen, denne gangen i Salen, Flekkefjord. Vi kommer til å fokusere hvordan det profetiske baner vei for en plutselig inntreden av Guds Rike og også profetisk forbønn for den enkelte.

Månedlige møter i Porsgrunn

23. jan, 6. feb 2019 kl 18:00
Vestsiden Bedehus, Porsgrunn

Månedlige møter i Vestsiden Bedehus, Porsgrunn, onsdag 23 januar og 6. februar, kl 18:00

Vi ønsker deg varmt velkommen til åpent profetisk møte, BL Expo Porsgrunn Telemark. Vi kommer til å fokusere på profetisk lovsang og forbønn for den enkelte.

Per Ivar Winnæss har også et dagsaktuelt profetisk budskap som også inspirerer og oppmuntrer deg til å gå videre med ditt kall og det som Gud har lagt i ditt hjerte.

https://www.facebook.com/events/372485426861100/