Nordfjord: Dere kan alle tale profetisk

13. – 15. april 2012
Fjordly ungdomssenter, Bryggja

Vi fortsetter vår seminarserie og bygger videre på det grunnlaget som vi la høsten 2011. Derfor har vi satt av tid til dette rett etter påsken 2012.

Vi vil gå videre i undervisningen om å høre fra Gud og formidle dette til andre. Vi søker spesifikt å trene troende til å spørre etter, gjenkjenne og tolke spesifikke åpenbaringer med hensikt å oppbygge, formane og trøste enkeltpersoner. De samme prinsippene kan også være en hjelp når man tar imot profetisk innsikt for menigheter, byer eller nasjoner.

Ålesund - Møre og Romsdal: Profetisk tjeneste i menigheten

16 – 18 mars 2012
Brusdalsheimen, Ålesund

Nå er det klart for oppfølgingsseminar i Ålesund. Vi vil med dette seminaret bygge videre på det vi la grunnen for i månedskifte september-oktober 2011. Temaet denne gangen er "Profetisk tjeneste i menigheten".

Gjennom undervisning og praktisering vil vi forløse nådegaver, tenne opp våre åndelige gaver, og søke bønnens og nådens ånd for hver enkelt.

Kvinesdal: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

10. – 12. februar 2012
Kvinesdal, Leirsted i Sarons dal

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen.

Vi vil gi muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag.

Nordfjord: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

21. – 23. okt 2011
Fjordly ungdomssenter, Bryggja

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen. Bibelen oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave.

Vi vil gi muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag.

Ålesund: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

30. sept – 2. okt 2011
New Life Ålesund, Blindheimsbreivika

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen.

Pastor Per Ivar Winnæss har lang erfaring med å forkynne og å betjene mennesker med Guds forløsning og nåde. Han er bl.a kjent fra programserier på TV Visjon Norge.

Bibelen oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave.