Profetisk ukesskole modul 1

30. jul - 4. aug 2012
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund

Åpne kveldsmøter onsdag 1. aug og fredag 3. aug kl 19:00.

Denne uken vil vi undervise om den nytestamentlige profetiske nådegaven på en slik måte at du vil begynne å fungere i den profetiske tjenesten. Bibelen sier at dere kan alle profetere (1Kor 14:31), og denne uken vil bli en intens treningsleir i en profetisk salvelse.

Tromsø: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

1. – 3. juni 2012
Menigheten Apostolisk Tro, Vestregaten 34, 9008 Tromsø

Å høre Guds stemme i hverdagen er et seminar om de profetiske nådegaver til bruk i hverdagen. Alle troende kan høre Guds stemme - her får du lære på hvilke måter Gud kommuniserer med menneskets indre.

Seminar ledes av Per Ivar Winnæss med team fra Utrustningssenteret 24/7.

Figgjo: Den profetiske/apostoliske tjenesten

Pinsehelgen: 25. – 27. mai 2012
Bedehuset på Figgjo, Jæren

Figgjo Bedehus

Vi har tidligere hatt flere profetiske seminarer på Jæren, med fokus på den profetiske tjenesten og å betjene med det profetiske. Det er bli noen år siden sist vi hadde slike seminarer i denne regionen.

Pinsehelgen 25. - 28. mai arrangerer vi pinsekonferanse på Figgjo Bedehus, om den profetiske og apostoliske tjenesten.

Per Ivar Winnæss er leder for Brølende Lam profetiske tjeneste, og underviser på dette seminaret sammen med andre ressurspersoner fra Utrustningssenteret 24/7 og Menigheten 24/7. Per Ivar Winnæss har lang erfaring med å forkynne og betjene mennesker med det profetiske ordet. Han har ogås med seg et team fra Utrustningssenteret 24/7.

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen. Videre legge en grunn for at ilden skal tennes i vårt indre for gjennombrudd og forløsning gjennom den apostoliske og profetiske tjenesten.

Hokksund: Befrielse og indre helbredelse

18. – 20. mai 2012
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund

Etter at vi har stått i en profetisk tjeneste i mange år møter vi mange forskjellige mennesker hvor noen har dype sår og faktisk står fast i saker og ting. Ved flere anledninger har vi sett manifestasjoner av demoner i flere av disse mennesker. Vi står her overfor helt andre utfordringer som ikke bare kan løses ved et profetisk ord. Kanskje profetisk betjening er en døråpner, og manifestasjonene kommer på grunn av salvelsen, men her trenger personen utfrielse.

Bergen: Profetier, profeten og menighet

27. – 29. april 2012
Hordvik bedehus, Bergen

 

Hordvik bedehus

Hvordan kan den profetiske tjeneste få det spillerommet som det skal ha i menigheten? Å fostre det profetiske i en menigheten byr på utfordringer som ikke er så lett å komme over for en lokal pastor. På den ene siden skal man bygge orden og harmoni, og samtidig stimulere og slippe løs mennesker som kan komme med provoserende, utfordrende og rystende budskap. Hvordan kan man bygge trygghet inn i en slik forsamling?

Gjennom fler år har Per Ivar Winnæss fungert som profet og pastor for å bygge profetiske team - det er mennesker som har gitt seg selv til å gjøre tjeneste med den nytestamentlige profetiske nådegaven. I løpet av denne helgen vil vi ha team som er tilgjengelig til å betjene med forbønn og personlige profetier, i tillegg til at vi ønsker at du også skal bli aktiv med de profetiske nådegaver.

Hovedfokuset denne helgen er å formidle den profetiske salvelsen på en slik måte at den blir tilgjengelig for deg som er aktiv i en menighet, at du kan begynne å fungere med det profetiske ordet og budskapet i din lokale menighet og forsamling.

Nordfjord: Dere kan alle tale profetisk

13. – 15. april 2012
Fjordly ungdomssenter, Bryggja

Vi fortsetter vår seminarserie og bygger videre på det grunnlaget som vi la høsten 2011. Derfor har vi satt av tid til dette rett etter påsken 2012.

Vi vil gå videre i undervisningen om å høre fra Gud og formidle dette til andre. Vi søker spesifikt å trene troende til å spørre etter, gjenkjenne og tolke spesifikke åpenbaringer med hensikt å oppbygge, formane og trøste enkeltpersoner. De samme prinsippene kan også være en hjelp når man tar imot profetisk innsikt for menigheter, byer eller nasjoner.

Ålesund - Møre og Romsdal: Profetisk tjeneste i menigheten

16 – 18 mars 2012
Brusdalsheimen, Ålesund

Nå er det klart for oppfølgingsseminar i Ålesund. Vi vil med dette seminaret bygge videre på det vi la grunnen for i månedskifte september-oktober 2011. Temaet denne gangen er "Profetisk tjeneste i menigheten".

Gjennom undervisning og praktisering vil vi forløse nådegaver, tenne opp våre åndelige gaver, og søke bønnens og nådens ånd for hver enkelt.

Kvinesdal: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

10. – 12. februar 2012
Kvinesdal, Leirsted i Sarons dal

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen.

Vi vil gi muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag.