Du er her

Nasjonalt - Norge

DVD: Apostolisk/profetisk konferanse 2013

Opptak fra den apostoliske/profetiske konferansen i Drammen 2013 med Jane Hamon og Sharon Stone er tilgjengelig på DVD. 

  • En dobbelt salvelse
  • Du må ha en fiende for forfremmelse
  • Guds erklæringer over Norge
  • Å bli døpt i kjærlighet
  • Profetier for hvert enkelt fylke

Profeti over Norge 2013

Guds befaling over Norge: Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild.

Reis deg og skinn Norge for ditt lys kommer og Guds herlighet går opp over deg. Det er kanskje mørke nå, men Gud vil reise seg over deg og Hans herlighet vil bli sett over deg. Så vil nasjonene komme til ditt lys.

Nasjonene kommer for å bli satt i brann av Guds ånd og for å kjenne Guds oppvåknende ild. Gud erklærer oppvåkning.

Jes. Kap. 60 sier: Reis deg og bli lys. På hebraisk betyr dette ”Våkn opp og bli satt i brann”.

Befrielse og indre helbredelse

Dato: 
27. - 29. Sept 2013
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Flesseberg
Påmeldingsfrist: 
Lørdag, 31 august, 2013

Etter at vi har stått i en profetisk tjeneste i mange år møter vi mange forskjellige mennesker, hvor noen har dype sår og faktisk står fast i saker og ting. Ved flere anledninger har vi sett manifestasjoner av demoner i flere av disse mennesker. Vi står her overfor helt andre utfordringer som ikke bare kan løses ved et profetisk ord. Kanskje profetisk betjening er en døråpner, og manifestasjonene kommer på grunn av salvelsen, men her trenger personen virkelig befrielse.

Profetisk Ukesskole

Dato: 
29. juli – 3. august
Sted: 
Flesseberg gård, 3300 Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Torsdag, 20 juni, 2013

Profetskolen uke kurs den 29. juli – 3. august på Flesseberg Gård i Øvre Eiker. Brølende lam inviterer til profetskoleuke, hvor vi fokuserer på den nytestamentlige profetiske gaven, det å høre fra Gud, drømmer, visjoner, tolkning og tydning av bibelske symboler og drømmer. Vi samles i et betjenende fellesskap hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Vi tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere.

Skandinavisk apostolisk og profetisk konferanse

Dato: 
24-26 mai 2013
Sted: 
First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen
Påmeldingsfrist: 
Fredag, 10 mai, 2013

Apostolisk profetisk konferanse med Jane Hamon, Sharon Stone og Per Ivar Winnæss

Norge har et profetisk/apostolisk kall for nasjonene og vi har fått mange profetiske ord om vekkelse og forvandling for Norge. Allikevel ser vi svært få slike tjenester etablert i landet og ikke minst har vi lite apostolisk/profetisk forkynnelse i våre menigheter.

Vi tror at vi trenger apostler og profeter både på markedsplassen og i menigheten for at vi skal ha innflytelse i nasjonen. Ja, ikke bare i menigheten men også på markedsplassen, politikk, utdanning, helse, lovgivende og utøvende, kultur og på media. Dette er domener vi som kristne skulle kunne påvirke med kongerikets prinsipper. Da må vi reise oss og løfte opp våre sverd for reformasjon av landet. Det er gjennom deg kongeriket skal manifesteres, for Guds rike er inne i deg (Lk17:21) og Jesus har overgitt Guds rike til oss (Lk22:29).

Vi har derfor invitert apostlene Jane Hamon og Sharon Stone for denne apostoliske/profetiske konferansen på First Ambassadeur hotell i Drammen den 24-26. mai 2013. Vi tror dette vil være en svært viktig konferanse for deg som ønsker forandring i landet, ja en reformasjon av markedsplassen og ny apostolisk kraft for menigheten.

Påmeldingsfrist: Snarest. Vi har fått en fantastisk god repons og har derfor økt reservasjonen til 160 rom (120 enkle og 40 doble) da vi nå har fått 140 påmeldinger fra 18 av landets 19 fylker.
 

Profetisk TV: Medarbeider og sponsormøte

Dato: 
30. oktober 2012
Sted: 
Flesseberg gård, Øvre Eiker
Påmeldingsfrist: 
Fredag, 26 oktober, 2012

Vi ønsker å invitere deg til et Infomøte om TV kanalen, den 30. oktober eller 20. november kl 18:00 Dette er både for deg som ønsker å arbeide sammen med oss i PTV, enten på det tekniske, i bønn, på Call senteret, praktiske oppgaver, sang/musikk eller i studio. Dette er også for våre sponsorer.

Befrielse og indre helbredelse, modul 2

Dato: 
24. - 26. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Søndag, 12 august, 2012

Dette seminaret er en videreføring av modul 1, og forutsetning for å delta er å ha fullført modul 1 enten i mai eller august.

Utrustningssenteret 24/7 (Brølende lam) arrangerer Befrielse og indre helbredelses- skole helgen fredag den 10. – søndag 12. august, del I og del II den 24. – 26. august 2012 på Flesseberg gård, i Øvre Eiker (Brølende lam og menigheten 24/7 sine lokaler) med Per Ivar Winnæss og Brølene lam team. 

 

Befrielse og indre helbredelse, modul 1

Dato: 
10. - 12. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Fredag, 27 juli, 2012

Etter at vi har stått i en profetisk tjeneste i mange år møter vi mange forskjellige mennesker hvor noen har dype sår og faktisk står fast i saker og ting. Ved flere anledninger har vi sett manifestasjoner av demoner i flere av disse mennesker. Vi står her overfor helt andre utfordringer som ikke bare kan løses ved et profetisk ord.

I Kristi kropp generelt har det vært lite undervisning om dette temaet og mange står litt hjelpeløs for hvordan man betjener mennesker som trenger befrielse. Vi ser også behovet for indre helbredelse og forløsning av Guds farskjærlighet.

Dette seminaret en repitisjon av seminaret vi hadde i mai.

Profetisk ukesskole modul 1

Dato: 
30. juli - 4. august
Sted: 
Utrustningssenteret 24/7, Hokksund
Påmeldingsfrist: 
Mandag, 16 juli, 2012

Åpne kveldsmøter onsdag 1. aug og fredag 3. aug kl 19:00.

Denne uken vil vi undervise om den nytestamentlige profetiske nådegaven på en slik måte at du vil begynne å fungere i den profetiske tjenesten. Bibelen sier at dere kan alle profetere (1Kor 14:31), og denne uken vil bli en intens treningsleir i en profetisk salvelse.

Sider

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes