Du er her

Troms

Profeti over Troms fylke 2013

«Da jeg skapte dere, så gjorde jeg dere til en bro for å gjøre dere til et forbindelsesledd i denne nasjonen. Jeg skapte dere til å være en kommunikasjonsforbindelse, før verdens grunnvoll ble skapt, forberedte jeg dette, en åndelig motorvei for min Ånd. Jeg vil bruke dere til å mobilisere andre rundt dere. Jeg skapte dere til å være en katalysator, ikke for å være et bibliotek med informasjon til å ha i hyllene, men jeg skapte dere for å ruske opp i tingene og å skape forandring.»

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes