«Profetisk seminar» Innvik Fjordhotell, Nordfjord

20-22 okt 23
Innvik Fjordhotell, Nordfjord

Noen ganger trenger vi å komme avsides for å få en ny tiltale fra vår himmelske Fader, eller å fornye visjonen fra Herren.

Denne helgen ønsker vi å samles om Herren i hans nærhet og fokusere på tilbedelse og profetisk forbønn for den enkelte. Vi ønsker også å legge en grunnvoll for det Bibelske prinsipp at vi alle kan tale profetisk til oppmuntring og trøst. Vi vil hjelpe den enkelte til å oppøve sine åndelige sanser ut i fra Hebr5:14.

Kom og ta del i denne spennende helgen i naturskjønne omgivelser på Innvik Fjordhotell.

Profetisk høstretreat - Innvik Fjordhotell

28-30 okt 2022
Innvik Fjordhotell, 6793 Innvik, Nordfjord

Vi inviterer deg til en inspirerende profetisk høstretreat, hvor du kan senke dine skuldre og bli marinert i et «åndelig SPA». Her er det muligheter til overnatting og måltider, om du kommer langveisfra.

Mange har behov for å samles og være sammen med søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne tiden. Vi kommer til å fokusere på Herrens vidunderlige nærvær, gjennom profetisk tilbedelse og «laste ned» det som vår himmelske Fader har for den enkelte, gjennom at vi søker Gud sammen og gir rom for profetisk forbønn.

Profetisk samling i Førde

17. nov 2021
Gravdalsholten 16B, 6800 Førde

Vi har store forventninger til hva Herren vil gjøre gjennom oss på den profetiske samlingen i Førde. 

Mange har behov for å samles og være sammen med andre søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne spennende tiden, hvor det ikke har vært en selvfølge å kunne samles.

Profeti over Sogn og Fjordane fylke 2013

Herrens Ånd sier han skal gjenopprette de rettferdige attributtene til vikingene. Jeg skal reise det opp i det området for internasjonale vågestykker og internasjonal innflytelse, men også det området for berserkkriging. Herrens Ånd sier at «jeg bringer fram en vill oppgivelse fra fienden og at dere vil være dem som fienden frykter», men Herren sier at «jeg ber dere gjøre dette på vegne av nasjonen og ikke bare for regionen.» Herren sier også at «jeg gjenoppretter finanser rundt fiske og fiskeområder i dette området». Jeg har hørt statistikk som sier at antall fisker går nedover, og jeg hørte Herren si at han søker mennesker som ønsker en reformasjon for å berøre dette området. De skal bringe fram vitnesbyrd om håp for nasjonen fra denne regionen.

Nordfjord: Dere kan alle tale profetisk

13. – 15. april 2012
Fjordly ungdomssenter, Bryggja

Vi fortsetter vår seminarserie og bygger videre på det grunnlaget som vi la høsten 2011. Derfor har vi satt av tid til dette rett etter påsken 2012.

Vi vil gå videre i undervisningen om å høre fra Gud og formidle dette til andre. Vi søker spesifikt å trene troende til å spørre etter, gjenkjenne og tolke spesifikke åpenbaringer med hensikt å oppbygge, formane og trøste enkeltpersoner. De samme prinsippene kan også være en hjelp når man tar imot profetisk innsikt for menigheter, byer eller nasjoner.

Nordfjord: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

21. – 23. okt 2011
Fjordly ungdomssenter, Bryggja

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen. Bibelen oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave.

Vi vil gi muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag.