Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for å samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.

Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.

Noe langt utover det som vi kan tenke og forstå må skje i vårt land, er vår indre rop. Ikke minst trenger vi å vekke opp vår inderlige hunger og tørst etter mer av Herren og en renselses ild over våre menigheter.

Vi har en stor forventning om at himmelen skal rives i stykker og at Gud skal komme ned for å sette de tørre kvister i brann i denne tiden.

Vi kommer til å få se hans inntreden med kraftige gjerninger og uforventede undere, bare vi fortsetter å søke ham med en intens hunger og tørst. (Jes64:1-3)

Vi kjenner derfor at tiden er inne for å kunne introdusere nye moduler på Brølende lam denne høsten. Vi inviterer til heldagsskole, de første fire dagene i uken, for et semester. Videre muligheten for en dag og ettermiddagsmodul på tirsdager, 3 ukeskoler som er bakt inn i vekkelsesskolen for semesteret, samt en vekkelsesskole på nett.

Her er det bare å søker Herren for om dette er noe for deg.

Vekkelsesskolen dagmodul

Hver tirsdag, fra 5. september – 28. november
10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Undervisning
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45-15:30 Undervisning

Semesteravgiften er kr4.200 som kan deles opp i tre, eller kr3.600 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.
Velger man også modul III, koster denne kr2.100.

Vekkelsesskolen kveldsmodul

18:00 Profetisk bønn og tilbedelse
18:45 Undervisning
19:30 Pause
20:10 Bønn og tilbedelse
20:30 Profetisk aktivering
21:30 Avslutning

Semester avgiften er kr4.200 som kan deles opp i tre, eller kr3.800 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.

Ønsker man å overnatte her på tirsdag koster dette kr200 pr gang og man ordner måltider selv.


Ukeskole

6-10 november «Drømmer, syner og tydning av symboler»

Inge Nordin og Per IVar Winnæss underviser.

Modulen koster kr2.800, eller i kombinasjon med dag dag eller kveldsmodulen k1.800 om den betales inn samlet med dag/kveldsmodulen.

Ønsker man å overnatte her under disse dagene koster dette kr600.


Innhold og pensum

Vi kommer til å fokusere på bønn & tilbedelse og profetisk betjening.
Undervisning om:

 • Dere kan alle profetere
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Med alle typer bønner
 • Tilbedelses mange rom og uttrykk
 • Vekkelseshistorie og egenart
 • Profetisk evangelisering
 • Helliggjøreren – Den Hellige Ånd

Vi ønsker også å oppmuntre elevene ved Brølende lam profetskole til å være med på eventuelle team turer i distriktene.

Vårt mål med modulene er å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.

Pensumbøkene er:

 • Bedømme åndeverdenen kr280
 • Drømmen om Norge kr380
 • Hans Nielsen Hauge kr350
 • Vokse i bønn kr250
 • Dere kan alle profetere kr320
 • Brølende Lam - Profetskolemanualen kr200 
 • Hunger etter vekkelse kr150

For de som skal overnatte, tar med sengetøy og håndklær. Er det noen som trenger skyss fra jernbanestasjonen ordner vi dette. Husk å  spleise for kjøringen.

Søknadsfrist er 10 august. Skoleavgift innbetales før semesterets oppstart konto: 9230.09.48830, eller etter avtale.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.