Du er her

Ukeskoler

I løpet av en ukeskole vil vi forsøke å legge et godt bibelsk fundament for å tjene med de profetiske gaver. Undervisningen fokuserer på temaer som gjennopprettelsen av den profetiske gaven, Guds ords karakter og natur, og tolkning og tydning.

Undervisningen er også praktisk tilrettelagt. Du vil bli tatt med på aktiveringer, det vil si øvinger som har som formål å aktivere dine nådegaver til å betjene andre profetisk. I en setting hvor vi viser hverandre tillit og gir hverandre lov til å prøve og feile, vil du få rettledning til selv å fungere i det profetiske.

I tillegg vil du oppleve å få betjening gjennom profetisk sang og musikk, i tillegg til spontan profetisk betjening og forbønn.

En slik uke er intens. Du bor på stedet og er sammen med andre elever "døgnet rundt", spiser sammen, ber sammen, tilber sammen, går turer sammen - man blir en godt sammenspleiset gjeng. I løpet av uken vil de være to åpne kveldsmøter, på onsdag og på fredag - hvor du vil få mulighet til å delta i et team for å betjene de besøkende.

En ukeskole passer best for deg som ikke har mulighet til å følge de ordinære semester-modulene, eller som ønsker en kick-start eller kraftig dytt i ditt åndelige liv.

Normalt arrangeres disse ukeskolene på Flesseberg gård i Hokksund, men vi vil i løpet av sensommeren/september 2012 forsøke å arrangere en ukeskole i Ålesund.

Noen ganger arrangerer vi ukeskoler med andre temaer. Vi har hatt lovsangsseminar med Ruth Fazal med team, og seminar om utfrielse og indre helbredelse.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes