Modulens fokus blir å legge et bibelsk fundament for den nytestamentlige profetiske gave og nådegavene. Vi vil bruke mye tid på trening og aktivisering for at elevene kan vokse opp til manns modenhet i Kristus.

Vi kommer til å oppmuntre og forløse det som Herren har for hver enkelt elev gjennom bønn og profeti.