Tidligere var Modul 1 en profetskole modul som gikk over et semester. Men vi så at elevene til tider hadde et større behov for indre helbredelse samtidig med undervisningen. Det var derfor sjelden vi kom igjennom den delen av pensumet vi kunne ønske. Derfor besluttet vi å utvide Modul 1 til en helårsmodul, samtidig som vi opprettet en introduksjonsmodul til det profetiske.

Denne modulen vil være et godt grunnlag for alle som ønsker å tjene Gud med sine nådegaver. Her vil vi ta opp elementære temaer som Guds farskjærlighet, tilgivelse, frihet fra forkastelse og menneskefrykt, dåpen i Den Hellige Ånd, nådegavene, selvbefrielse, tjenestegavene, bønn, karakter og kristen livsstil, samt flere andre emner.

Samtidig setter vi også av rikelig med tid til å betjene hver av elevene.

 

Vi har for tiden ikke satt denne modulen på kalenderen.