Modulens fokus blir ledertrening og teambygging. Videre er vårt mål å forløse tjenester til undervisning, lede profetisk lovsang, bønn og forbønnstjeneste. Dette kommer til å bli en apostolisk profetisk modul hvor vi rydder veg, bryter nytt land og etablerer ting i det åndelige.

Målet er at de som går skolen kommer til å jobbe i team, både på Brølende lam møter og for å etablere profetiske celler rundt omkring i landet vårt. Gjennom dette vil elevene utvikle evne til å samarbeide med andre i team og får større forståelse for apostolisk profetiske team. Vi kommer til å fokusere mye på bønn, profetisk lovsang og åndelig krigføring. Det apostoliske vil gå som en rød tråd gjennom denne modulen. Vi kommer til å reise noe for å etablere flere profetiske celler i vår nasjon.

Kriteriene for å søke modulen er at du har gått modul I og 24/7.

 

Så langt har hele 19 elver meldt seg på modulen for vårsemesteret 2012. Jeg håper på at vi får med oss alle videre til over nyttår. Det er fint om du sier i fra til meg snarest og senest innen 20. desember om du skal være med på modulen neste år. Innbetal eventuelt kr 3.300 innen den 10. januar. Betales modulen etter denne dato er det kr 3.800. 

Oppstart er onsdag den 18. januar 2012.