Undervisningsmanualen utviklet for bruk på profetskolen og seminarer.Det er viktig for nasjonen og menighetene at profetene og de som kjenner dragning til det profetiske og profetisk forbønn samler seg i enhet. De har lenge nok blitt foraktet og har derfor isolert seg og gjemt seg i sine egne huler. Per Ivar tror at Herren bygger et nettverk for en hensikt, og vi vil se at Gud forløser mange profeter i vår egen nasjon. De er flere enn det vi tror, og de skal komme fram fra sine gjemmesteder.

Vi skal bryte ned janteloven og den religiøse ånden, alt det som holder den profetiske tjenesten nede i Norge og Skandinavia. Vi skal legge en solid bibelsk grunn for den profetiske tjeneste, ved både å fokusere på å bygge karakter, opprette ny disiplin i tjenesten, gjenreise ord som gudsfrykt, helliggjørelse og renhet og bringe solid kunnskap i Ordet. Slik kan salvelsen flyte med kjærlighet, autoritet og virke med stor kraft. Vi tror mange menigheter vil ønske denne tjenesten velkommen gjennom at vi synliggjør dtjenesten på en moden måte.

 
Over 1800 forskjellige mennesker har fullført en eller flere moduler ved profetskolen eller et av de profetiske seminarene: "Dere kan alle profetere" eller " Profetier, drømmmer og visjoner." Vi har fullført 50 moduler(halvårskurs) på profetskolen og har hatt over 100 profetiske seminarer siden oppstarten med moduler høsten 2004 og helge seminarer høsten 2005. 
 

Bakgrunn for etablering av profetskolen:

Etter at Per Ivar Winnæss hadde arrangert flere profetiske konferanser på nittitallet i Norge,  talte Herren til Per Ivar om å bygge opp en modulær profetskole i 1998. Han kjøpte en herregård i Sverige for det formålet, samme år. Det ble riktig nok bare holdt profetiske konferanser der, før han solgte eiendommen i 2000. Høsten 2004 ble Brølende lam profetskole grunnlagt  i Øvre Eiker.
 

Målet for profetskolen er: 

• legge et bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten, slik at eleven med frimodighet kan flyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

Høsten 2004 etablerte vi Brølende lam profetskole og vi har gjennomført tjuetre forskjellige halvårsmoduler gjennom modul I, modul II, 24/7 og 24/7 Extended version. Over to tusen profetskoleelever har fullført en av modulene.

Moduler og seminarer

Med en modul mener vi en ukentlig samling som varer i et semester. Vi legger til rette for at deltakerne skal få mulighet til å vokse over tid, og stimulerer til forvandling i deres liv. 

Seminarer er en intensiv versjon av modul undervisningen. Vi gir deltakerne en viktig vitamininnsprøytning, og en smak av Guds herlighet. Dette gjør vi for å utruste og gi deltakerne en ny frihet til kan tjene med ettersom de vokser i tro og kjærlighet.

Moduler:

Seminarer: