Profetskole er bibelsk. I første og andre kongebok kan vi lese om flere grupperinger av profetdisipler. Dette var mennesker som levde sammen med en profet, og gikk i lære hos ham.

Også i dag trenger vi å komme sammen for å styrke, støtte og slipe hverandre for å modnes i den profetiske tjenesten. For selv om den profetiske nådegaven blir gitt ufortjent av nåde, trenger vi å bli kjent med den, hvordan Gud kommuniserer, og hvordan formidle det profetiske budskapet til våre medmennesker.

Oppdage den profetiske nådegaven

For det første trenger vi å oppdage hvordan nådegavene fungerer, hvordan Gud kommuniserer gjennom de indre sansene.

Joh 10:27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 

Rom 8:15b …Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! 

Og Gud bruker mye symbolikk i sitt språk, og dette kan være til tider vanskelig å forstå og tolke.

Matt 13:34-35 Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem, 35 for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. (jmf. salme 78:2)

Men gjennom trening kan vi lære å forstå og formidle de syner som Gud gir oss.

I harmoni med Guds hjerte

Videre trenger vi å komme i harmoni med Guds hjerte. Vi trenger å bli fri fra gamle sår og minner - det er med andre ord også en tid for indre helbredelse og emojonell helbredelse. Mye av det vi gjør og måten vi gjør det på, er gjerne en respons på frykt for å bli såret. Så vi trenger en tid på å en helbredelsesprosess og gjennopprettelse, for å tjene i harmoni med Guds hjerte.

Les mer om profetskole…