Vi jobber med å lage et seminar for pastorer, prester, menighetsledere, bønneledere og lovsangsledere, hvor fokuset er på hvordan man kan skape et miljø i sine egne menigheter for at det profetiske skal få vokse frem på en sunn måte.

En ting er at Gud gir nådegaver til den enkelte ettersom Han selv ønsker det, men hvordan skal menigheten som fellesskap kunne ta imot disse gavene og integrere dem inn i menighetens indre liv og dynamikk? Hvordan hjelper man de umodne profetiske gavnene til å bli sunne og sterke profetiske tjenester?

Det er så lett å forakte det profetiske, og det er flere grunner til det. Den første grunne kan være at profetiske mennesker gjerne er så annerledes i personlig stil og karakter, at de gjerne ikke passer inn i det sosiale miljøet. Dette kan igjen føre til at disse menneskene føler seg "spedalske" og forkastet, som igjen skaper dype sår hos dem. Og sårede mennesker er alltid ubehagelig å omgås med. Derfor trengs det et fellesskap som er så fylt av kjærlgihet og omsårg, at disse kan komme ut i sin fulle blomst, med det Gud har gitt dem.

En annen utfordring er pastorale yrkesstoltheten. En pastor som er trent i bibelstudier, og å utlegge bibelen til menigheten, kan oppleve det ydmykende å få en ukyndig person som "hører bedre fra Gud" enn det han selv gjør. En pstor kan oppleve slike personer som "bare en som vil ha makt" i menigheten. Her trengs det også et fellesskap som virker kultiverende - luke bort "ugress" gjennom utfrielse og indre helbredelse. I et slikt fellesskap har en atmosfære hvor Guds ordninger skaper den orden og harmoni som fører til den enhet Gud vil ha i menigheten.

Det beste miljøet å fostre det profetiske er i menighetens bønne og lovsangssamlinger. Disse samlingene har ikke like høy terskel for å stige opp på "talerstolen" som menighetens offentlige Gudstjenester og Møter. Her er det også en atmosfære av lovsang og tilbedelse, hvor mennesker som elsker Jesus Kristus finner sammen til trøst, oppmuntring og formaning. I slike samlinger er det lettere å skape trygghet til å slippe løs det profetiske til menighetens oppbyggelse, og samtidig ivareta rammene.

Dine behov og erfaringer

For å kunne få til et slikt seminar trenger vi også å høre dine behov og visjoner, slik at vi kan hjelpe deg til å skape et trygt rom for det profetiske i din menighet. Ta gjerne kontakt med oss, dine behov og erfaringer er en viktig inspirasjonskilde for oss.