Du er her

Profetier over Norge og alle Norges fylker

Profeti over Rogaland fylke 2013

Herren sier: «Jeg er ikke ferdig med å få fram de rikdommene dere har under bakken, den tar ikke slutt», sier Herren, «men det kommer til å være nødvendig med noe manøvrering for å finne de underjordiske elvene av olje og jeg kommer til å kalle på forbedere som skal gi veiledning slik at velsignelsen fra dette området kan fortsette.» Men jeg så også at Herren vil hjelpe til med å finne fram til nye typer av energi. Jeg følte at det var så mange som hadde fremtiden og pengene sine bundet fast til oljen, slik at det stenger for utvikling av alternativ energi. Herren sier: «Jeg vil ikke at dere skal holde fast på det som har vært, men i denne regionen vil jeg forløse en ny kreativitet.»

Profeti over Vest-Agder fylke 2013

Herren sier at det er en uvanlig vind som kommer til å blåse på den søndre porten til denne nasjonen. Og Herren sier: «Det kommer til å være en naturlig vind, men forstå at når dere ser den naturlige vinden, at jeg kommer til å sende den Hellige Ånds vind. Det kommer til å være en oppfriskende vind, men det kommer også til å være en vind av konfrontasjon, for jeg kommer til å konfrontere den religiøse ånden som har slått rot i dette området. Jeg kommer til å konfrontere den gamle tradisjonelle religionen i dette området som har kriget mot og prøvd å stenge Herrens bevegelse».

Profeti over Finnmark fylke 2013

Det første Herren viste meg var hvor hard denne vinteren hadde vært for dere og Herren erklærer at det verste er over. Det har vært en periode av hardhet og ufruktbarhet, åndelig sett. Akkurat som den naturlige vinteren reflekterte det som pågikk i den åndelige verden, erklærer vi nå at vinteren er over og at våren har kommet. Far, nå kaller vi fram friske skudd, vi kaller fram en tid med varme. Vi kaller fram turtelduenes sang og sødmen av din Ånd.

Profeti over Østfold fylke 2013

Men Herren sier: «Mitt løfte over dere er ikke bare Jesaia 60, men også Jesaia 61 og jeg vil gi dere skjønnhet i stedet for aske, gledens olje i stedet for bedrøvelse, en lovprisningskappe legger jeg på dere i stedet for en kappe av nedslåtthet.»

Profeti over Vestfold fylke 2013

Jeg hørte Herrens Ånd si: «Jeg skal ta fra det gamle og jeg skal ta fra det nye.» Det er et skriftsted som sier at du ikke skal tro at det gamle og det nye skal vokse sammen, men Herren erklærer at i den regionen har det gamle og det nye evne til å vokse sammen

Profeti over Norge 2013

Guds befaling over Norge: Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild.

Reis deg og skinn Norge for ditt lys kommer og Guds herlighet går opp over deg. Det er kanskje mørke nå, men Gud vil reise seg over deg og Hans herlighet vil bli sett over deg. Så vil nasjonene komme til ditt lys.

Nasjonene kommer for å bli satt i brann av Guds ånd og for å kjenne Guds oppvåknende ild. Gud erklærer oppvåkning.

Jes. Kap. 60 sier: Reis deg og bli lys. På hebraisk betyr dette ”Våkn opp og bli satt i brann”.

Profeti over Sør-Trøndelag fylke 2013

Jeg skal reise opp flere veldig sterke apostolisk-profetiske menigheter og mitt ord skal være som en fontene som kommer ut av den regionen og det skal vanne de omkringliggende regionene.» Herren sier: «Jeg skal få en sterk etablering til å komme.»

Profeti over Hordaland fylke 2013

Jeg skal forløse en sterk Ånd av favør over dere. «Et internasjonalt fokus kommer til å komme over denne regionen, ikke bare skal dere produsere velstand og rikdom fra deres region, men dere kommer til å finne ut at jeg bringer nasjonenes rikdom til dere.»

Sider

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes