Du er her

Profetier over Norge og alle Norges fylker

Profeti for Nordland fylke 2013

Far, vi taler rett inn i din skapelse av dette området. I bibelen står det at Benjamin var muldyret som bar byrder. Far, vi taler inn i dette området som har vært en byrdebærer. Vi takker deg for dette området som har båret mye, også for nasjonen. Far, vi proklamerer over dem: De er ikke lenger muldyret. Vi kaller fram deres høye kall nå. Vi takker deg for hva de har vært villig til å gjøre, men jeg ser at Herrens Ånd kommer og løfter opp akkurat som han gjorde med kvinnen som var bøyd i mange år. Jeg så hvordan Gud løftet posisjonen til det området. Det har vært nedbøyd og båret tunge byrder, men nå reiser det seg opp og det blir et nytt perspektiv, en ny måte å se ting på. Det er en ny styrke i strukturen på det området.

Profeti for Nord-Trøndelag fylke 2013

Far, vi takker deg for dette området nå. Jeg har hørt Herrens Ånd si: «Jeg har skapt dette området til en tidlig innhøstning.» Gud har sagt: «Du er et Samaria, og akkurat som byen i Samaria kom ut for å møte meg ved brønnen, erklærer jeg at høsten er moden og klar til å høstes inn.» Far, vi taler over regionen de samme ordene: «Det er en tidlig innhøstning og høsten er moden!» Gud, vi taler inn i områder som er ufruktbare og forbanner det og der det ikke ser ut til å skje noe, proklamerer vi at dette er et fruktbart område, i Jesu navn.

Profeti for Hedmark fylke 2013

Herrens Ånd sammenlignet dette fylket med Jeriko, en by med murer rundt seg. Jeriko var et område som Gud hadde bestemt til å være en seier og et vitnesbyrd. Det var også kjent for å være en ugjennomtrengelig by. Herren sa: «Jeg beviste at ingen ting er ugjennomtrengelig for meg!» Herren gir dette løftet til denne regionen. Jeg føler at akkurat som med Jeriko så må man ha strategier og man må ha enighet. Det er derfor fienden har arbeidet så hardt med å holde disse fra å komme sammen i dette området.

Profeti for Aust-Agder fylke 2013

Jeg hørte Herren tale tre hovedting for dette området. Jeg lurte på om dette var et sterkt turistområde, og det fikk jeg høre at det var. Jeg føler at det blir mer finanser som skal legges inn i turisme i dette området, og jeg ser også en del utdanning for turisme i det området. Herrens Ånd sier: «Dette har å gjøre med en global måte å tenke på.» Men jeg så også at i denne regionen hadde men en turistmentalitet, at man kom og gikk, at ingen ville ta ansvar for landet, i stedet tenkte man hva man ville få ut av landet og ikke gi tilbake når man dro dit.

Profeti over Buskerud fylke 2013

«For Herren sier: Jeg har hatt dette område som fokus for min oppmerksomhet, som en målskive.» Herren vil dere skal vite at det har fienden også. Fienden har sendt forskjellige typer av krefter fra forskjellige steder inn i dette området for å invadere og fienden har tenkt å innta og overvinne dette området. Derfor reiser jeg opp mine profeter veldig sterkt i dette området.

Profeti over Drammen 2013

«Jeg føler at Guds Ånd sier at det er en Josafats armé som blir reist opp her. Deres profetiske lovsang og tilbedelse har evne til å bringe forvirring inn i fiendens leir. Den har evnen til å bringe forvirring inn i strategiene som fienden ønsker å gjøre i nasjonen. Den har evne til å skape en offensiv lyd i Ånden. Den har også evne til å befri slik som David gjorde når han spilte på harpen for Saul. Den har den evnen til å gjøre slik, som når de onde åndene forlot Saul.»

Profeti over Troms fylke 2013

«Da jeg skapte dere, så gjorde jeg dere til en bro for å gjøre dere til et forbindelsesledd i denne nasjonen. Jeg skapte dere til å være en kommunikasjonsforbindelse, før verdens grunnvoll ble skapt, forberedte jeg dette, en åndelig motorvei for min Ånd. Jeg vil bruke dere til å mobilisere andre rundt dere. Jeg skapte dere til å være en katalysator, ikke for å være et bibliotek med informasjon til å ha i hyllene, men jeg skapte dere for å ruske opp i tingene og å skape forandring.»

Profeti over Oslo og Akershus fylker 2013

Jeg tar Oslo og Akershus sammen fordi det er vanskelig å skille ordene jeg har for dem i hjertet mitt. Gud talte til meg om en ånd som ønsker å tilfredsstille mennesker, og dette er noe vi må ta hånd om i dette området, fordi det inviterer til kompromiss. Gud har satt dette området til å være pionerer. Og vi må ta i tu med det. Herren kaller denne regionen hodet på elva og det betyr der hvor strømmen er sterkest, så vi trenger å dirigere den strømmen med Guds kraft.

Dette er virkelig en by som er nr. 1 på mange områder. Og jeg føler at dere tenker at hvis dere ikke er førstemann, så hvorfor bry dere med andreplass. Det tar en profetisk skarphet å være nr. 1.

Sider

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes