Du er her

Profeti for Telemark fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Far, vi takker deg for menneskene fra dette området. Jeg takker deg for den forfriskningen av din Ånd som du øser ut. Herren sier: «Når min Ånd utøses, så kommer åpenbaring.» Herren sier: «Jeg skal markere dette området med min utøsing og åpenbaring» og han sier «at akkurat som det var diskusjon på forklaringsberget, så skal jeg gjøre dette området lik forklaringsberget.»

Det skal være flere retreat-lignende sentre som skal reise seg i denne regionen, der mennesker bare kommer for å møte Gud, der de kommer for å bli forfrisket og fornyet. «Det er en helbredelsessalvelse over dette området, legedom for menneskets hjerte og sjel. Derfor kommer jeg til å reise opp flere helbredelsessentre i denne regionen, som skal betjene knuste hjerter, knuste familier og sønderbrutte ekteskap og når jeg gjør dette arbeidet i hodet og tankene, vil jeg også gjøre et verk i hjertet.»

Herren sier at det vil være en region der Den Hellige Ånd vil ha stor aktivitet og også en del engleaktivitet. Forstå at ikke hver overnaturlig aktivitet er fra Gud, så prøv åndene, test at de virkelig er fra Gud.

Dette er også området der Jesabel har fått profetene til å gjemme seg i hulene. Herren sier at nå skal vi få se at profetene skal komme ut av hulene sine og jeg bryter dem vekk fra isolasjon og uavhengighet og profetene skal få denne ånd av forkastelse brutt over seg. Det kommer til å være profeter av renhet og kraft, men også av medfølelse. De kommer ikke til å være bitre eller harde. De kommer til å bære en utrolig salveseskappe av Guds godhet.

Far, vi takker deg for at din Ånd svever over dette området. Vi takker deg for at du kommer med sannhet midt i åpenbaringen og fordi jeg ser en sann besøkelsestid, takker jeg deg for en spesiell gave til å skjelne i menigheten i denne regionen. Ef1:17-18: Gi en ånd av visdom og åpenbaring, en sterk evne til å skjelne ånder, så man kan forstå hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud.

Kom, Hellig Ånd, og utøs deg i denne regionen, i Jesu navn!

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes