Du er her

Profeti over Vest-Agder fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Herren sier at det er en uvanlig vind som kommer til å blåse på den søndre porten til denne nasjonen. Og Herren sier: «Det kommer til å være en naturlig vind, men forstå at når dere ser den naturlige vinden, at jeg kommer til å sende den Hellige Ånds vind. Det kommer til å være en oppfriskende vind, men det kommer også til å være en vind av konfrontasjon, for jeg kommer til å konfrontere den religiøse ånden som har slått rot i dette området. Jeg kommer til å konfrontere den gamle tradisjonelle religionen i dette området som har kriget mot og prøvd å stenge Herrens bevegelse». Herren sier at han vil utøse sin Ånd over den søndre porten.

«De gamle religiøse institusjonene som ikke vil følge med Den Hellige Ånds bevegelse, vil bli svekket i sin størrelse og innflytelse for å lage plass til det nye som jeg vil gjøre.» Jeg føler at det er to bibelskoler eller institutter i dette området som kommer til å få valget om å forbli i det gamle eller å våge å bevege seg inn i det nye. Herren sier at om dere våger å bevege dere inn i det nye, så vil dere se en fordobling eller trefoldiggjøring. Hvis dere velger å gå tilbake til det gamle, så kommer dere til å forbli åpne, men deres innflytelse vil bli kuttet av. 

Herren kommer til å opprette mange Hellig Ånd-skoler og Profetskoler. Det kommer også til å være lovsangs- og tilbedelsesskoler. Det er en salvelse av tilbedelse og lovprisning som holder på å reise seg i sør. I sør kommer dere til å etablere en atmosfære av herlighet for landet. Dere vil forårsake et skifte i den åndelige atmosfæren, når den gamle religiøse ånden beveger seg bort og Herrens Ånd kommer inn.

Herren sier: «Vær varsom med å modellere den etter det andre steder gjør, for jeg skal gjøre noe nytt og mektig i dere som kommer til å være en modell for andre steder.»

Så Herre, vi forløser Davids salvelse over den søndre porten, en salvelse til tilbedelse og lovprisning og krigføring og en salvelse til å etablere Guds rike som aldri før. Vi sier: La din Ånd blåse, la din Ånd blåse, la din herlighet falle, i Jesu navn. 

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes