Du er her

Profeti over Troms fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Vi taler til denne regionen. Guds ånd sier: «Da jeg skapte dere, så gjorde jeg dere til en bro for å gjøre dere til et forbindelsesledd i denne nasjonen. Jeg skapte dere til å være en kommunikasjonsforbindelse, før verdens grunnvoll ble skapt, forberedte jeg dette, en åndelig motorvei for min Ånd. Jeg vil bruke dere til å mobilisere andre rundt dere. Jeg skapte dere til å være en katalysator, ikke for å være et bibliotek med informasjon til å ha i hyllene, men jeg skapte dere for å ruske opp i tingene og å skape forandring.»

Herren sa at mange vil kalle noen folk i regionen deres for lovløse, at dere var lovløse, men Herrens Ånd sa: «Jeg plantet folk der som kan tenke selv og som ikke tror det alle andre sier dere skal tro.» Men Herren sa også at dere heller ikke skal ta loven i egne hender. Herren sier at han skal ta det som har sett lovløst ut og i stedet «skal jeg bringe fram pionerer av min Ånd, jeg skal bringe fram den pionermentaliteten, ikke for å være uavhengig, men for å transportere og sende det som er av min Ånd.»

Jeg så at barn lekte og han sa: «Jeg skal bringe friheten tilbake til de unge og jeg skal beskytte renheten hos de unge og ut av regionen, også på utdannelsesområdet, skal det komme kommunal lovgivning som skal beskytte det de unge lærer. Igjen skal jeg si: slik er Himlenes rike. Det skal reise seg en styrke av barn og unge mennesker som skal tjene meg.»

Jeg så noe som lignet en tegneserie. En plog er koblet til hesten og hesten drar plogen. Jeg så hvordan det snødde og at plogen prøvde å dra hesten. Så, Far, vi taler rett inn i det området, der det er snudd på hodet og ting ikke fungerer lenger. Vi kaller fram Juda til å pløye i det området, at lovprisning skal gå fram i det området, og det som har snudd ting den gale veien, vi frigjør det, i Jesu navn, amen.

Før vi stopper: Jeg så en krone der noen hadde stjålet juvelene. Jeg så at det området var et gammelt herskersete. Det var ikke et nytt sted, men et eldgammelt sted. Så kronen var der, men det var ingen juveler i den. Jeg føler at Herren sier: «Min menighet skal begynne å råde og herske og skal ta de eldgamle områdene av lederskap tilbake og ta juvelene tilbake.»

Herre, vi ber om at du gjenoppretter det området av autoritet, i Jesu navn, amen. 

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes