Du er her

Profeti over Sør-Trøndelag fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Far, vi takker deg for Trondheim-regionen. Herre, hva du viste meg var veldig strategisk for hvordan denne nasjonen skulle bevege seg framover. Herren viste meg hvordan han skulle bryte kraften til forbannelsen og kansellere udåden som ble gjort ved å utøse uskyldig blod: Det er å gjøre det som er rett i Guds øyne. Herren sier: «Jeg reiser opp denne regionen og den skal bli et av de profetisk regjerende setene i dette landet og akkurat som det var et gammelt herskersete, så vil jeg reise opp apostler og profeter i denne regionen og jeg vil reise opp tilbedelsessamlinger som skaper en åndelig atmosfære der Guds stemme kan gå fram. Som en følge av dette vil det være en naturlig rystelse i det lokale politiske styret i Trondheim. Og jeg skal omstrukturere ting i byen.» Det skal bringe ære og herlighet til det nye som Gud gjør. «Det skal gi herlighet til det som jeg skal gjøre i fremtiden.

Jeg skal reise opp flere veldig sterke apostolisk-profetiske menigheter og mitt ord skal være som en fontene som kommer ut av den regionen og det skal vanne de omkringliggende regionene.» Herren sier: «Jeg skal få en sterk etablering til å komme.»

Nå ser jeg flere arkeologiske oppdagelser som kommer til å bli gjort i Trondheim-regionen, som skal etablere på nytt det som har holdt på i over tusen år. «Og på samme måte som jeg bryter forbannelsen», sier Herren, «jeg skal ikke bare la det være med det, men jeg skal også vende forbannelsen til en velsignelse og jeg skal sørge for at velsignelsen strømmer ut fra det stedet der forbannelsen ble grunnlagt», For Herren sier: «Min hånd skal være på det stedet og jeg vil etablere det i stor verdighet.»

Herre, vi takker deg for Trondheim, for at du reiser opp apostler og profeter i Jesu navn.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes