Formidlet av Sharon Stone

Herren sier: «Jeg er ikke ferdig med å få fram de rikdommene dere har under bakken, den tar ikke slutt», sier Herren, «men det kommer til å være nødvendig med noe manøvrering for å finne de underjordiske elvene av olje og jeg kommer til å kalle på forbedere som skal gi veiledning slik at velsignelsen fra dette området kan fortsette.» Men jeg så også at Herren vil hjelpe til med å finne fram til nye typer av energi. Jeg følte at det var så mange som hadde fremtiden og pengene sine bundet fast til oljen, slik at det stenger for utvikling av alternativ energi. Herren sier: «Jeg vil ikke at dere skal holde fast på det som har vært, men i denne regionen vil jeg forløse en ny kreativitet.»

Så nå Herre, snakker vi til den regionen som har masse olje og vi kaller også fram de nye oppdagelsene og vi kaller på en multiplikasjon av oljetønnene. Vi kaller også fram en kreativ, ny energi. Vi kaller fram forskningsbygg og vi bryter denne frykten hos de som kjenner det nye som en trussel og som er en del av det gamle konseptet, de som allerede bor der. Vi taler inn den regionen over frykten for tap og vi ber om din helbredelse og gjenopprettelse. I Jesu navn, amen.

Jeg så hvordan andre mennesker ble sendt ut som misjonærer til andre land. Jeg så noe som hendte, jeg vet ikke om det gjelder olje, men jeg så nasjoner komme til denne regionen og at de måtte ha sertifisering med seg fra andre steder for å arbeide i Norge. Det kommer til å endre dynamikken i området. Og Herren sier: «Dette er innhøstningens tid, for jeg bringer nasjonene til dere og ikke bare sender dere til nasjonene.» Nå ber vi for øynene til menigheten at de får evnen til å se innhøstningen og åpne dere nå i Jesu navn.

Jeg så også vindmøller ute i vannet og jeg føler at det er slik frykt over disse vindmøllene. Jeg føler at det er slik frykt over disse få vindmøllene. Jeg føler at det reiser seg en frykt over ingenting. La det bli et riktig fokus over det som er virkelig og kan sees og ikke over det som ikke er noe å bry seg om. 

Jeg vet at dette er et ordspill: Fordi dette er et område som er rik på olje, er dette et område som er rikt på oljen til min Hellige Ånd. Jeg tror den er for salvelse, at den er utøst for fleksibilitet.

Så vi kaller på Den Hellige Ånds salvelse og der det har vært en religiøs stivhet, kaller vi fram en salvet fleksibilitet og mykhet. Vi velsigner denne regionen i Jesu navn.