Du er her

Profeti over Oppland fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Far, vi velsigner denne regionen! Herren sier: «Jeg har kalt dere til å innta landet til amorittene». Det var amorittene som israelittene kjempet mot da de første skulle innta landet. «Dette er et løftesland», sier Herren, «men det har også vært et åndelig høysete som fienden har okkupert.» Herren sier: «Jeg driver ut og tørker opp ressursene til New Age.»

Det er akkurat som det har vært et slags hippie-samfunn i denne regionen, mennesker som er påvirket hele tiden. Herren sier at han skaper en misnøye i denne regionen. «Jeg skal gjøre det slik at skjellene blir fjernet fra øynene for de har blitt «høye» på verden og de er ikke blitt tilfredsstilt. De har funnet fram til kreftene til New Age, men det har ikke slukket tørsten.

Nå er det et helt samfunn som er sulten og som tørster etter rettferdighet.» Herren sier: «Jeg skal ødelegge den herskende ånden i dette samfunnet, som har stengt folk inne og paralysert dem, de har vært forført og lurt og jeg skal gjøre det slik at mitt lys skal skinne for dem.» Amorittene var et folk som var fylt av stolthet.

Herren sier: «Jeg skal dra ned et festningsverk av stolthet i denne regionen og bryte ned denne ånd av isolasjon og uavhengighet.» Gud sier: «Jeg skal kaste ned denne ånd av humanisme som har rådet i denne regionen. Jeg kommer til å utøse en demonstrativ kraft: Tegn, under og mirakler som kommer til å demonstrere realiteten til en sann og levende Gud. Jeg skal overvinne instituttene av humanisme på grunn av realiteten i Guds kraft.»

Herre, reis opp sterke ledere. Det har vært en slik spredning av ledere i dette området. Fienden har styrtet ledere på grunn av stolthet. Far, vi ber om at du reiser opp rettferdige og sterke ledere i denne regionen. Herre, rettferdige ledere i menigheten, men du kaster også ut korrupte ledere på det sekulære området og reiser opp rettferdige menn og kvinner i posisjoner på det området igjen.

Jeg takker for en salvelse av enhet over dette området, at menigheten ikke blir spredt og splittende. Vi bryter en ånd av konkurranse mellom menighetene og vi takker for en ånd av enhet og sterke apostler som vil bringe menighetene sammen, i Jesu navn.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes