Du er her

Profeti over Møre og Romsdal fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Jeg ser Herren som en gammeldags pumpe som man bruker ved brønnen. Herren sier at det er mye åndelige ressurser som er blitt deponert der mange år tilbake og det har vært tidligere vekkelser og bevegelser av Gud i denne regionen. Og Herren sier at Han skal pumpe opp ressursene av tidligere vekkelser i denne regionen og Herren sier at det har vært kamp og at dere har måttet be og krige, og mørkets makter har forsøkt å presse tilbake.

Og jeg så også at det har vært en sterk vekkelsesmenighet som har stengt dørene p.g.a. motstand og splid og fienden har trodd at han kunne stenge vekkelsens ild over dette området. Men Herren sier at han jobber med pumpen og vannet begynner å flyte, så elver av levende vann vil strømme utover det området.

Herren sier at det har vært krigføring mot vekkelsesbevegelsen, men også mot rikdom og ressurser, og Herren sier: Jeg vil åpne opp rikdom og ressurser i dette området, ikke bare for nasjonen, men for menigheten i det området. Og Herren sier at det skal bli rikelig til å stå i denne vekkelsen. Det skal være noen sterke utrustningssentere og Gud skal reise opp to eller tre sterke røster for reformasjon i dette området.

Far, vi kaller fram denne salvelsen for reformasjon, vi kaller fram de som har sterk salvelse for sterk grunnleggende undervisning. Det vil ikke bare være om Ordet, men også om Ånden – Ordet og Ånden. Den doble porsjonen av salvelsen, slik at vekkelsen ikke bare flammer opp og dør ut, men slik at reformasjonen kan bli spredt ut i hele landet.

Herre, vi utløser din velsignelse over denne regionen, i Jesu navn. Øs ut Din Ånd, i Jesu navn. Amen.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes