Du er her

Profeti over Buskerud fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

«For Herren sier: Jeg har hatt dette område som fokus for min oppmerksomhet, som en målskive.» Herren vil dere skal vite at det har fienden også. Fienden har sendt forskjellige typer av krefter fra forskjellige steder inn i dette området for å invadere og fienden har tenkt å innta og overvinne dette området. Derfor reiser jeg opp mine profeter veldig sterkt i dette området.

Herren sier at det er en salvelse av å komme sammen i dette området, og dere skal samles for rettferdighets skyld og dere skal samle dere for å få strategier for Guds rike. Men husk at fienden også samler seg for å lage strategier og at det er møter som holdes i hemmelighet og ikke er til fordel for denne nasjonen Norge. Det er et samlet fellesskap av demoniske krefter som har prøvd å låse denne regionen.

Herren sier: Jeg skal gjennomtrenge dette mørket med mitt lys. Dere trenger å krige og be og jeg skal avsløre de ondes planer og tilintetgjøre dem. Du skal vite at det er planer om død som prøver å bli født i denne regionen. Det er som en slags terroristcelle som bygges og der det legges planer.

Herren sier: Hvis min menighet vil stå fast og be, så vil jeg åpenbare og avsløre mørkets planer og jeg vil tilintetgjøre fiendens planer. Jeg utkonkurrerer disse strategiene. Jeg oppreiser profeter og profetiske vektere i dette området. Folk som i sannhet vet hvordan de skal vokte og be. Det skal være viktig for dere å lage en plan for å ha vektere plassert i dette fylket. Utplasser vektere i hele regionen og gi dem i oppdrag å tale imot de onde åndelige strategiene.

Herren sier: Jeg vil ikke bare avsløre slike sammenkomster, men jeg skal bruke dette området til å ha «Think tanks» («tenketanker») kreative samlinger, for det er en salvelse av kreativitet og fornyelse i dette området og innovative tenkere, de som tenker nytt, og dette vil bli sett og lagt merke til på forretningsområder og teknologi.

På grunn av salvelsen i denne regionen skal jeg forårsake at innovative ideer blir født og skapt. Den samme salvelsen skal hvile over menigheten. Dere vil få nye kreative ideer til å spre evangeliet, nyskapende evner til å drive menighetsliv, profetisk innsikt for å finne nye strategier for den tiden som kommer. Dere kommer til å legge planer ikke bare for Norge, men for hele jorden. Til nå har Norge mottatt mange profetier, men jeg skal reise opp mange profeter og sende dem til nasjonene og mange vil komme fra denne regionen.

Så nå Herre takker vi deg for en forløsning over dette landet i Jesu navn.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes