Du er her

Profeti for Nordland fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Far, vi taler rett inn i din skapelse av dette området. I bibelen står det at Benjamin var muldyret som bar byrder. Far, vi taler inn i dette området som har vært en byrdebærer. Vi takker deg for dette området som har båret mye, også for nasjonen. Far, vi proklamerer over dem: De er ikke lenger muldyret. Vi kaller fram deres høye kall nå.

Vi takker deg for hva de har vært villig til å gjøre, men jeg ser at Herrens Ånd kommer og løfter opp akkurat som han gjorde med kvinnen som var bøyd i mange år. Hun sa: Vil du helbrede meg? Han sa: Min helbredelse er ikke for deg. Hun sa: Selv hundene spiser smulene fra sine herrers bord. Herrens Ånd sier: «Dere er ikke hunder og dere skal ikke spise brødsmuler!»

Jeg så hvordan Gud løftet posisjonen til det området. Det har vært nedbøyd og båret tunge byrder, men nå reiser det seg opp og det blir et nytt perspektiv, en ny måte å se ting på. Det er en ny styrke i strukturen på det området.

Tilgi meg, jeg kjenner ikke geografien til Norge så veldig godt, men jeg føler at Herrens Ånd sier at det er et område som ikke henger så godt sammen.

Far, det kommer til å kreve Åndens kraft til å få dette samlet i enhet for Guds evangeliums skyld. Far, nå kaller vi på Åndens enhet til å arbeide i ditt folk, å arbeide i dine menigheter, i Jesu navn.

Jeg hørte Herrens Ånd tale om skam. Dere har kjent ledere som har vært moralske fiaskoer som har etterlatt seg en skam og en redsel for å ta en risiko, men Herren taler til denne regionen og sier: «Jeg har båret deres skam og deres smerte og jeg gir dere evnen til å ta sjanser igjen, uten frykten for å gjøre feil.»

Far, så nå taler vi inn til ledere, og vi sier: Reis dere og led igjen, reis dere og led igjen! Jeg så at det var noen dominobrikker. Dere vet at når det gjelder dominobrikker, så velter dere den første og så kommer alle de andre etter. Jeg føler at Herrens Ånd sier at han har satt opp dette området som dominobrikker. Når Herrens Ånd får mulighet til å påvirke ett sted, så påvirkes alle. Vi kaller fram den åndelige farten og bevegelsen nå, i Jesu navn!

Jeg taler også inn i den falske profetånden i det området og den synske evnen. Vi taler til et stengsel for ørene for New Age og synskhet. Vi taler ut åpning av ører for en større klarhet for å høre din røst.

Jeg ser at folk la hendene sine på klippeformasjoner i det området og jeg så at de trodde at deres messing og synging hadde evnen til å dra styrke fra steinen.

Far, nå ber vi om at du stenger av dette i Jesu navn. Vi kaller på at du stenger dette og vi sier at der hvor mennesker har tilbedt skapelsen i stedet for Skaperen, kaller vi fram tilbedelse av Skaperen, Jesus Kristus.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes