Du er her

Profeti for Nord-Trøndelag fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Far, vi takker deg for dette området nå. Jeg har hørt Herrens Ånd si: «Jeg har skapt dette området til en tidlig innhøstning.» Gud har sagt: «Du er et Samaria, og akkurat som byen i Samaria kom ut for å møte meg ved brønnen, erklærer jeg at høsten er moden og klar til å høstes inn.»

Far, vi taler over regionen de samme ordene: «Det er en tidlig innhøstning og høsten er moden!» Gud, vi taler inn i områder som er ufruktbare og forbanner det og der det ikke ser ut til å skje noe, proklamerer vi at dette er et fruktbart område, i Jesu navn.

Hva jeg så var, dere vet når frukten er klar og ingen plukker dem og de bare faller på bakken og så råtner de der på bakken. Jeg så at dette området har gått glipp av innhøstningen mange ganger, og det har vært en forråtnelse på bakken av frukt som Gud hadde forberedt til innhøstning. Herren sier: «I min nåde skal jeg komme med en ny besøkelsestid. Jeg skal bringe en tidlig innhøstning og arbeidere som skal bringe høsten inn.» Gud erklærer: «Min frukt skal ikke ligge på jorden og råtne!» 

Jeg ser et monument i den regionen og jeg ser en historisk leder, men jeg ser at han også har åndelig innflytelse og påvirkningskraft. Det er et minnesmerke for store seire. 

Vi takker deg for at siden du har gjort det før, kan du gjøre det igjen. Vi taler til den regionen, at det er tid for seier, framgang, naturlig og åndelig seier, også.

Jeg vet ikke om dere har et universitet i denne regionen, men jeg føler at Gud setter lys på forbønn på det området, at dere skal be for skoler og universiteter. Jeg føler at det bønnesenteret skal ta på seg oppgaver for å be for studenter og universiteter. Og det skal være et stort hjerte for å forberede den neste generasjonen for Jesus.

Far, vi kaller fram en 100 prosent av din framtid for denne regionen, i Jesu navn.

Jeg så en knyttneve som kom opp. Jeg så at knyttneven var gårsdagens styrke, men i dag er alt den representerer opprør. Jeg så at Gud åpner opp denne knyttneven av opprør i denne regionen.

Far, vi ber om at du leger dette området av sinne som gjør at gårsdagens styrke er blitt dagens sår og opprør. Far, vi takker deg for hender av lovprisning som skal være løftet opp til deg. Vi velsigner dette området nå. Amen

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes